Wniosek o ukaranie w teorii i praktyce policyjnej - Nowości wydawnicze - Szkoła Policji w Pile

Nowości wydawnicze

Wniosek o ukaranie w teorii i praktyce policyjnej

Data publikacji 28.06.2013

Zbigniew Małecki Wniosek o ukaranie w teorii i praktyce policyjnej. Autor – wykładowca Zakładu Prawa i jednocześnie osoba mająca wieloletnie doświadczenie w praktyce terenowej, opisuje i wyjaśnia procedury związane ze sporządzeniem wniosku o ukaranie w trybie zwyczajnym i w trybie skazania bez przeprowadzania rozprawy.

Zbigniew Małecki Wniosek o ukaranie w teorii i praktyce policyjnej. Autor – wykładowca Zakładu Prawa i jednocześnie osoba mająca wieloletnie doświadczenie w praktyce terenowej, opisuje i wyjaśnia procedury związane ze sporządzeniem wniosku o ukaranie w trybie zwyczajnym i w trybie skazania bez przeprowadzania rozprawy.

Zbigniew Małecki Wniosek o ukaranie w teorii i praktyce policyjnej. Autor – wykładowca Zakładu Prawa i jednocześnie osoba mająca wieloletnie doświadczenie w praktyce terenowej, opisuje i wyjaśnia procedury związane ze sporządzeniem wniosku o ukaranie w trybie zwyczajnym i w trybie skazania bez przeprowadzania rozprawy. Prezentuje różne warianty zakończenia czynności wyjaśniających, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, czy liczby zarzucanych sprawcy czynów, form stadialnych i zjawiskowych wykroczenia. Wskazuje także na rolę wniosku o ukaranie, który inicjuje sądowy etap procedowania nad konkretną sprawą o wykroczenie, zarzucane konkretnej osobie.
Publikacja została przygotowana dla słuchaczy kursów podstawowych. Mogą z niej korzystać także policjanci prowadzący czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia: policjanci służb prewencji, dzielnicowi, oskarżyciele itd.
Autor wskazał najważniejsze akty prawne, regulujące przedstawione kwestie oraz przedstawił przykładowe zapisy, poprawnie sporządzonego wniosku o ukaranie.

Szkoła Policji w Pile, Piła 2013