Wybrane wzory dokumentów z zakresu pracy operacyjnej - Nowości wydawnicze - Szkoła Policji w Pile

Nowości wydawnicze

Wybrane wzory dokumentów z zakresu pracy operacyjnej

Data publikacji 02.10.2012

Marzena Brzozowska (red.), Marek Makowski, Wiesław Malowany, Jacek Słoński, Waldemar Szilke Wybrane wzory dokumentów z zakresu pracy operacyjnej. Publikacja stanowi zbiór propozycji wzorów dokumentów z zakresu wybranych metod i form pracy operacyjnej oraz funduszu operacyjnego. Do jej powstania przyczyniła się praktyka w zakresie pracy dydaktycznej oraz nieustanne poszukiwanie jednolitych zasad sporządzania dokumentów niejawnych przez policjantów.

Marzena Brzozowska (red.), Marek Makowski, Wiesław Malowany, Jacek Słoński, Waldemar Szilke Wybrane wzory dokumentów z zakresu pracy operacyjnej. Publikacja stanowi zbiór propozycji wzorów dokumentów z zakresu wybranych metod i form pracy operacyjnej oraz funduszu operacyjnego. Do jej powstania przyczyniła się praktyka w zakresie pracy dydaktycznej oraz nieustanne poszukiwanie jednolitych zasad sporządzania dokumentów niejawnych przez policjantów.

Marzena Brzozowska (red.), Marek Makowski, Wiesław Malowany, Jacek Słoński, Waldemar Szilke Wybrane wzory dokumentów z zakresu pracy operacyjnej. Publikacja stanowi zbiór propozycji wzorów dokumentów z zakresu wybranych metod i form pracy operacyjnej oraz funduszu operacyjnego. Do jej powstania przyczyniła się praktyka w zakresie pracy dydaktycznej oraz nieustanne poszukiwanie jednolitych zasad sporządzania dokumentów niejawnych przez policjantów.
Przygotowując opracowanie, autorzy opierali się w głównej mierze na doświadczeniach ze służby w jednostkach terenowych, ale też na doświadczeniach nabytych w pracy dydaktycznej. W związku z powyższym, publikacja stanowi wybór tych dokumentów, które uznano za podstawowe, bądź problematyczne i w ocenie autorów, zaproponowanie ich formy ułatwić może służbę funkcjonariuszom prowadzącym pracę operacyjną. Część takich dokumentów sporządzają uczestnicy prowadzonych w Szkole Policji w Pile szkoleń. Zaproponowano ponadto wzory dokumentów, które, według stanu wiedzy autorów, sprawiają policjantom trudności w codziennej służbie albo też w jednostkach organizacyjnych, w skali całego kraju, sporządzane są w różnej formie.
Publikacja stanowi kontynuację i swoiste dopełnienie wydanych w 2011 r. materiałów zat. ?Wybrane zagadnienia z zakresu pracy operacyjnej?, czego wyrazem jest zachowanie przyjętego poprzednio zakresu tematycznego. Powstało ono dzięki zaangażowaniu tej samej grupy nauczycieli policyjnych, którzy uznali, że policjant, wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze, podobnie jak policjant wykonujący czynności dochodzeniowo-śledcze, powinien dysponować wzorami dokumentów, które sporządza na co dzień.

Szkoła Policji w Pile, Piła 2012