Nowości wydawnicze

Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych

Data publikacji 12.09.2012

Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych. W ramach serii ?Biblioteczka Kwartalnika Prawno ? Kryminalistycznego? wydana została kolejna pozycja literatury zawodowej pt. ?Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych?, pod red. Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego.

Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych. W ramach serii ?Biblioteczka Kwartalnika Prawno ? Kryminalistycznego? wydana została kolejna pozycja literatury zawodowej pt. ?Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych?, pod red. Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego.

Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych. W ramach serii ?Biblioteczka Kwartalnika Prawno ? Kryminalistycznego? wydana została kolejna pozycja literatury zawodowej pt. ?Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych?, pod red. Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego. ?Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w Policji?, ?Wina jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych?, ?Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych. Możliwość uchwalenia wspólnej procedury?, ?Zawieszenie policjanta w czynnościach służbowych?, ?Wpływ ustawy karnoprocesowej na model postępowania dyscyplinarnego w Policji?, ?Dopuszczalność odwołania czynności procesowych w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji?, ?Odpowiedzialność dyscyplinarna Służby Więziennej? - to tylko niektóre z tytułów referatów, które wygłosili uczestnicy II Seminarium ?Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych?, a które zawarto w tej publikacji.
Seminarium zorganizowano w październiku 2011 r. w Szkole Policji w Pile przy współudziale Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, a wzięli w nim udział przedstawiciele środowisk naukowych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile), prokuratury, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej i jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, garnizonów wojewódzkich i powiatowych), ekspertów, teoretyków i praktyków. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Pile - doc. dr Ireneusz Adamczak, dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu doc. dr Ryszard Hayn, dr hab. Hanna Paluszkiewicz - z Zakładu Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Piotr Kubaszewski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podinsp. Sebastian Maj ? naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, autor książki ?Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych?.