Nowości wydawnicze

Wykorzystanie Systemu Poszukiwawczego Policji oraz terminali mobilnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych

Data publikacji 05.09.2012

Paweł Holeksa Wykorzystanie Systemu Poszukiwawczego Policji oraz terminali mobilnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych. Pozycja wydawnicza autorstwa wykładowcy Zakładu Kryminalnego kom. Pawła Holeksy dedykowana jest do słuchaczy kursów podstawowych zawodowych i jest uzupełnieniem wiadomości uzyskanych podczas zajęć z informatyki w trzecim bloku tematycznym o ww. tytule.

Paweł Holeksa Wykorzystanie Systemu Poszukiwawczego Policji oraz terminali mobilnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych. Pozycja wydawnicza autorstwa wykładowcy Zakładu Kryminalnego kom. Pawła Holeksy dedykowana jest do słuchaczy kursów podstawowych zawodowych i jest uzupełnieniem wiadomości uzyskanych podczas zajęć z informatyki w trzecim bloku tematycznym o ww. tytule.

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce Paweł Holeksa Wykorzystanie Systemu Poszukiwawczego Policji oraz terminali mobilnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych. Pozycja wydawnicza autorstwa wykładowcy Zakładu Kryminalnego kom. Pawła Holeksy dedykowana jest do słuchaczy kursów podstawowych zawodowych i jest uzupełnieniem wiadomości uzyskanych podczas zajęć z informatyki w trzecim bloku tematycznym o ww. tytule. Pozycja ta może być także materiałem pomocniczym i instruktażowym dla osób korzystających z KSIP z zakładki SPP (system poszukiwawczy Policji) oraz dokonujących sprawdzeń na terminalach przenośnych MTP (mobilnych terminalach przewoźnych) i MTN (mobilnych terminalach noszonych).
Opracowanie zawiera informacje dotyczące sposobu uruchomienia urządzenia i obsługi, dokonywania sprawdzeń w aplikacji SPP oraz PATROL, zawartości baz informatycznych, do których kierować można pytanie, funkcji przycisków nawigacyjnych oraz interpretowania otrzymanych wyników.