Nowości wydawnicze

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce

Data publikacji 31.08.2012

Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce. Publikacja skierowana jest do osób zajmujących się kryminalistyką (prokuratorów, sędziów, adwokatów i policjantów), studentów i aplikantów różnych specjalizacji prawniczych. Część teoretyczna opracowania zawiera zagadnienia z obszaru pojęcia, zadań ...

Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce. Publikacja skierowana jest do osób zajmujących się kryminalistyką (prokuratorów, sędziów, adwokatów i policjantów), studentów i aplikantów różnych specjalizacji prawniczych. Część teoretyczna opracowania zawiera zagadnienia z obszaru pojęcia, zadań ...

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce Maria KaczmarekKryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce.. Publikacja skierowana jest do osób zajmujących się kryminalistyką (prokuratorów, sędziów, adwokatów i policjantów), studentów i aplikantów różnych specjalizacji prawniczych. Część teoretyczna opracowania zawiera zagadnienia z obszaru pojęcia, zadań, zakresu, zasad i dokumentowania kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia. Natomiast część praktyczna uwzględnia wzory: notatek urzędowych z zabezpieczenia miejsc zdarzeń, użycia psa służbowego, protokołów oględzin miejsca zdarzenia, osoby, rzeczy, pojazdu, metryczki śladowej, szkiców, notatek pooględzinowych, znaków stosowanych przy sporządzaniu szkiców kryminalistycznych) oraz fotografie prawidłowo zabezpieczonych pod względem procesowym i technicznym śladów kryminalistycznych. Publikacja powstała z myślą o nabywaniu nowych i doskonaleniu posiadanych umiejętności związanych z kryminalistycznym badaniem miejsca zdarzenia oraz nadzoru nad nimi, a także podnoszeniu efektywności i jakości szkolenia.
Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2011, ss. 141