Nowości biblioteczne - Szkoła Policji w Pile

Nowości biblioteczne

Nowości biblioteczne

Data publikacji 29.03.2011

Nowości biblioteczne: listopad - grudzień 2019

 

 Wydawnictwa zwarte

Dochodzenia popożarowe : nauka i technika. T. 2 / pod redakcją Piotra Guzewskiego; Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

 

Poznań : Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, 2019. - 492, [2] strony : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm

 

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych i norm przy pracach

Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Wstęp i spis treści także w języku angielskim

 

1. Dochodzenia popożarowe 2. Ochrona przeciwpożarowa 3. Medycyna sądowa 4. PożarZałączniki

 

Duraju, Natasza

Unormowania prawno-organizacyjne przestępstw w sferze gospodarki w Federacji Rosyjskiej / Natasza Duraj

Łódź : Natasza Duraj, 2019. - 149 stron ; 24 cm „

1. Prawo karne 2. Przestępczość gospodarcza 3. Przestępczość zorganizowana 4. Rosja

 Dyduch, Leszek

Wybrane aspekty taktyki interwencji policyjnych. Część 2, Odpowiednia taktyka interwencji / Leszek Dyduch ; Centrum Szkolenia Policji. Zakład Służby Prewencyjnej

Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2019. - 58 stron ; 25 cm

Materiały Dydaktyczne / CSP ; nr 185

Bibliografia na stronach 51-52

1. Bezpieczeństwo publiczne 2. Interwencje policyjne 3. Policja 4. Prawo 5. Szkolenie zawodowe  6. Polska 7. Materiały pomocnicze  8. Wzory dokumentów

Golat, Jarosław

Wybrane przestępstwa przeciwko życiu : znamiona oraz aktualne orzecznictwo / Jarosław Golat, Dariusz Baj ; Centrum Szkolenia Policji. Zakład Służby Kryminalnej.

Stan prawny na dzień 15 stycznia 2019 r.

Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 2019. - 36 stron ; 25 cm

Materiały Dydaktyczne / Centrum Szkolenia Policji ; nr 186

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 30

1. Orzecznictwo karne 2. Policja 3. Prawo karne 4. Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu  5. Polska 6.  Materiały pomocnicze

Lis-Walewska, Małgorzata

Pouczenie oraz mandat karny : jako środki prawne reakcji na wykroczenia / Małgorzata Lis-Walewska ; Centrum Szkolenia Policji. Zakład Służby Kryminalnej

Stan prawny na dzień 1 maja 2019 r

Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2019. - 32 strony ; 25 cm

 

Materiały Dydaktyczne / CSP ; nr 183


Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 25

 

1. Mandat karny 2. Policja 3. Postępowanie mandatowe 4. Prawo wykroczeń 5. Polska 6. Materiały pomocnicze

Możliwości wykorzystania okrzemek w kryminalistyce / [redakcja pod kierunkiem Iwony Bogusz] ; Centrum Szkolenia Policji

Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2019. - 44 strony : ilustracje, zdjęcia (w tym kolorowe) ; 21 cm

Publikacja rezultatem podpisania w 2018 r. porozumienia pomiędzy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 
Bibliografia po pracach.

 

1. Kryminalistyka 2. Medycyna sądowa 3. Okrzemki 4. Utonięcie 5. Polska

 

 

Orłowski, Jan

 

Układy jezdne pojazdów / Jan Orłowski ; Centrum Szkolenia Policji.


Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii. Centrum Szkolenia Policji, copyright 2019. -  36 stron : fotografie, ilustracje ; 25 cm


Materiały Pomocnicze do Kursów Specjalistycznych


Na stronie tytułowej i okładce akronim szkolenia: RDs.


Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 34.


1. Budowa i konstrukcje 2. Kontrola techniczna 3. Samochody 4. Materiały pomocnicze

 

Suszyński, Cezary


Taktyka realizacji pościgów policyjnych / Cezary Suszyński ; Centrum Szkolenia Policji. Zakład Służby Prewencyjnej.


Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 2019. -  36 stron : ilustracje ; 25 cm.


Materiały Dydaktyczne / Centrum Szkolenia Policji ; nr 184

 
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 30.

 
1Bezpieczeństwo 2. Pościg policyjny 3.   Prawo 4.   Polska 5.   Podręcznik

 

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 4, Dokumenty i pisma procesowe w pragmatyce służbowej / wybór i redakcja Dorota Mocarska.

 

Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2019. - 390, [2] strony : fotografie, ilustracje ; 24 cm.

 

1.Doskonalenie zawodowe 2. Policja 3.l Praca 4. Polska 5. Wzory dokumentów

 

Włodarczyk, Renata

 

Rozwój i współczesne możliwości wykorzystania śladów biologicznych : kryminalistyczne badania biologiczne na przykładzie przestępstw na tle seksualnym / autor Renata Włodarczyk.

 

Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019. - 552 strony : ilustracje ; 23 cm

 

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 381-404. Indeks.

 

1.Genetyka sądowa 2. Kryminalistyka 3. Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności 4. Polska 5. Podręcznik

Wydawnictwa ciągłe

 Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny/ red. nacz. Beata Różniak-Krzeszewska

Piła : Szkoła Policji, 2009-.

 

KPK 3-4(36-37) 2018

 

KPK 1-2 (38-39) 2019

 

1.Szkoła Policji (Piła) - czasopisma   2.Czasopisma policyjne polskie   3.Kryminalistyka

Przegląd Policyjny / pod red. Józefa Żółtaszka.

Warszawa : [s. n.], 1936-1939, 1991- . Od 1991  m. wyd.: Szczytno.

2019, nr 2 = 134

1. Czasopisma policyjne polskie


2020

2019

2018

2017

2016

2015