Nowości biblioteczne

Nowości biblioteczne

Data publikacji 29.03.2011
 

Nowości biblioteczne: marzec – kwiecień 2022

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 

Kobus, Ireneusz

Środki przymusu bezpośredniego. T. 2, Poszczególne formacje / Ireneusz Kobus

Stan prawny oceniono na 1 czerwca 2021 r.

Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie , 2022. - 380 stron : wykresy ; 30 cm

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 375-376.

1. Prawo administracyjne  2. Przymus bezpośredni 3. Służby mundurowe 4. Polska

 

Midro, Tomasz

Zasady zachowania się policjantów podczas uroczystości : wybrane akty normatywne z zakresu ceremoniału policyjnego / Tomasz Midro ; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wydział Dowodzenia

Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 2021. - 136 stron : ilustracje ; 25 cm

Wykaz aktów prawnych na stronach 134-136

Materiały Dydaktyczne - Centrum Szkolenia Policji ; 213

1.Ceremoniał policyjny  2. Polska  3. Materiały pomocnicze

 

Nawrocki, Wojciech

Narkotyki zabezpieczane przez Polską policję / Wojciech Nawrocki ; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zakład Służby Kryminalnej

Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 2021. - 44 strony : fotografie ; 25 cm

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 43-44

Materiały Dydaktyczne - Centrum Szkolenia Policji ; 214

1. Narkotyki 2. Polska  3. Materiały pomocnicze

 

Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego / redakcja naukowa Piotr Burczaniuk ; [autorzy: Tomasz Batory, Roman Brzozowski, Piotr Burczaniuk, Magdalena Gołaszewska, Michał Kamiński, Renata Klejc, Marcin Nowiński, Michał Ordyniak, Gracjan Poterała, Bianka Skowronek, Mateusz Wieczerza]

Warszawa : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego : Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie : Wydawnictwo DiG, 2021. - 326 stron ; 25 cm

Bibliografia, wykaz aktow prawnych, orzecznictwo na stronach 314-324

1.Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) 2. Bezpieczeństwo informacyjne państwa  3. Bezpieczeństwo narodowe 4. Ochrona informacji niejawnych 5. Prawo  6. Służby specjalne 7. Polska

 

Służba cywilna w Polsce / redaguje zespół : Krzysztof Musielak (redaktor naczelny), Małgorzata Rosen, Robert Horosz ; Komenda Główna Policji. Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji

Warszawa : Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji, 2022.- 46 stron : faksymile, zdjęcia ; 21 cm

Na karcie

tytułowej : 100-lecie Służby Cywilnej

Bibliografia, netografia na stronach 45-46

1. Administracja publiczna 2. Prawo urzędnicze 3. Urzędnicy 4. Polska

 

Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej w walce o granicę wschodnią w latach 1918-1922 / [redaktor naukowy dr hab. Michał Polak]

Warszawa : Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021. - 342 strony : faksymilia, fotografie, portrety ; 24 cm

Bibliografie, netografie przy pracach. Indeks

Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

1. Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918)  2. Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) 3. Wywiad wojskowy polski 4. Kresy wschodnie Rzeczypospolitej 5. Polska 6. Rosja 7. Ukraina

 

Wydawnictwa ciągłe

 

 

Internal Security / Police Academy In Szczytno; ed. Iwona Klonowska [et al.]

Szczytno : Police Academy, 2020 - .

T. 13 (2021  July-December), Nr2

1. Bezpieczeństwo narodowe 2. Bezpieczeństwo publiczne 3. Kryminalistyka 4. Prewencja kryminalna 5. Zwalczanie przestępczości 6. Czasopismo policyjne

 

Policja: kwartalnik kadry kierowniczej policji / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Szczytno: Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2000- .

2021, nr 4

1. Czasopisma policyjne polskie

 

Problemy Kryminalistyki : [2006-2015] / Zakład Kryminalistyczny Komendy Głównej MO.

 Warszawa: Wydaw. ZK KGMO, 1955-.

Od 1992: / Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP

2021 nr 313

 

Przegląd Policyjny / pod red. Józefa Żółtaczka

Warszawa : [s. n.], 1936-1939, 1991- . Od 1991  m. wyd.: Szczytno.

2021, nr 4(144)

1. Czasopisma policyjne polskie


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 

Powrót na górę strony