Kontakt - Szkoła Policji w Pile

 

 

Adres:

 

 

64-920 Piła, pl. Staszica 7

NIP 764 102 30 91
Regon 570 290 663
Mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
komendant@sppila.policja.gov.pl
 
Centrala: 67 352 2555
Faks: 67 352 2599
 
Dyżurny Szkoły: 67 352 2102
Faks: 67 352 2326
  Telefon:     Faks:
Komendant Szkoły 67 352 2100

    67 352 2327

Zastępca Komendanta

67 352 2100     67 352 2327

Zastępca Komendanta

67 352 2110     67 352 2324

Rzecznik Prasowy

67 352 2165
Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej 67 352 2450

 

Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

 

67 352 2460

 

Kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 

 

 

Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

 

 

67352 2140

 

 

67 352 2150

Naczelnik Wydz. Org. Szkol. i Dow.

67 352 2420

    67 352 2321

Naczelnik Wydziału Finansów - Gł. Księgowy

67 352 2230     67 352 2329

Naczelnik Wydziału Kadr

67 352 2170     67 352 2325

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

67 352 2240     67 352 2324

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia

 

67 352 2260
Kierownik Sekcji Teleinformatyki 67 352 2480     67 352 2323

Kierownik Sekcji Ochr. Inf. Niejawnych

67 352 2310
Kierownik Sekcji Prezydialnej 67 352 2160

Kierownik Sekcji Żywnościowej

67 352 2390     67 352 2331
Zamówienia Publiczne 67 352 2111     67 352 2322
Komendant Szkoły przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 1430 do 1630.