Kontakt - Szkoła Policji w Pile

Adres: 64-920 Piła, pl. Staszica 7
NIP 764 102 30 91
Regon 570 290 663
Mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
komendant@sppila.policja.gov.pl
 
Centrala: 67 352 2555
Faks: 67 352 2599
 
Dyżurny Szkoły: 67 352 2102
Faks: 67 352 2326
  Telefon:     Faks:
Komendant Szkoły 67 352 2100

    67 352 2327

Zastępca Komendanta

67 352 2100     67 352 2327

Zastępca Komendanta

67 352 2110     67 352 2324

Rzecznik Prasowy
podinsp. Jacek CZECHOWSKI
jacek.czechowski@sppila.policja.gov.pl

67 352 2165
Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej
mł. insp. Marzena BRZOZOWSKA
marzena.brzozowska@sppila.policja.gov.pl
67 352 2450

Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej
podinsp. Leszek KOŹMIŃSKI
leszek.kozminski@sppila.policja.gov.pl

67 352 2460

Kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
nadkom. Mariusz MIERNOWSKI
mariusz.miernowski@sppila.policja.gov.pl

Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

nadkom. dr Michał ZIELONKA

michal.zielonka@sppila.policja.gov.pl

 

67 352 2140

 

67 352 2150

Naczelnik Wydz. Org. Szkol. i Dow.
mł. insp. Robert KRECZMER
robert.kreczmer@policja.gov.pl

67 352 2420

    67 352 2321

Naczelnik Wydziału Finansów - Gł. Księgowy
mł. insp. Ewa CIERACH
ewa.cierach@sppila.policja.gov.pl

67 352 2230     67 352 2329

Naczelnik Wydziału Kadr
mł. insp. Agnieszka KOZŁOWSKA-KORDY
agnieszka.kozlowska-kordy@sppila.policja.gov.pl

67 352 2170     67 352 2325
Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia
mł. insp. Robert BARTOL
robert.bartol@sppila.policja.gov.pl
67 352 2240     67 352 2324

Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia
nadkom. dr Marcin DRUSZCZ
marcin.druszcz@sppila.policja.gov.pl

67 352 2260
Kierownik Sekcji Teleinformatyki
podinsp. Rafał SOCHA
rafal.socha@sppila.policja.gov.pl
67 352 2480     67 352 2323

Kierownik Sekcji Ochr. Inf. Niejawnych
p.o. podinsp. Tomasz RATAJCZAK
krzysztof.opalinski@sppila.policja.gov.pl

67 352 2310
Kierownik Sekcji Prezydialnej
podinsp. Jacek SŁOŃSKI
jacek.slonski@sppila.policja.gov.pl
67 352 2160

Kierownik Sekcji Żywnościowej
Anna BEJMA
anna.bejma@sppila.policja.gov.pl

67 352 2390     67 352 2331
Zamówienia Publiczne
Edyta ZDRENKA
edyta.zdrenka@sppila.policja.gov.pl
67 352 2111     67 352 2322
Komendant Szkoły przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 1430 do 1630.