Kontakt

 

Komendant Szkoły

insp. Beata Różniak-Krzeszewska

komendant@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2100

fax. 47 774 2327

 

Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych

insp. Ryszard Jakubowski

komendant.dydaktyka@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2110

fax. 47 774 2324

 

Zastępca Komendanta ds. logistycznych

mł. insp. Marcin Towalewski

komendant.logistyka@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2110

fax. 47 774 2324

 

Rzecznik Prasowy

podkom. Magdalena Pałys

rzecznik@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2165

Kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki

mł. insp. Krzysztof Sawicki

krzysztof.sawicki@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2462

 

Zastępca Kierownika Zakładu Prawa i Kryminalistyki

nadkom. Łukasz Wiśniewski

lukasz.wisniewski@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2462

 

Kierownik Zakładu Kryminalnego

mł. insp. Marzena Brzozowska           

marzena.brzozowska@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2450

 

Zastępca Kierownika Zakładu Kryminalnego

podinsp. Jolanta Kamińska

jolanta.kaminska@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2451

 

 

Kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

mł. insp. Jacek Słoński

jacek.slonski@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2140

 

 

Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

nadkom. Agnieszka Kuszyk

agnieszka.kuszyk@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2150

 

Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

podinsp. Piotr Borek

piotr.borek@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2421

fax. 47 774 2321

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

nadkom. Sławomir Jarosz

slawomir.jarosz@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2421

 

Naczelnik Wydziału Finansów - Główny Księgowy

kom. Anna Sonnenberg

anna.sonnenberg@sppila.policja.gov.pl

 

 

tel. 47 774 2230

fax. 47 774 2329

Naczelnik Wydziału Kadr

podinsp. Renata Kowalska

renata.kowalska@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2171

fax. 47 774 2325

 

Naczelnik Wydziału Prezydialnego

mł. insp. Leszek Koźmiński

naczelnik.prezydialny@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2160

fax. 47 774 2327

 

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Transportu

kom. Leszek Domagalski

leszek.domagalski@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2240

fax. 47 774 2324

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Transportu

podinsp. Kamil Patyniak

kamil.patyniak@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2251

fax. 47 774 2324

 

Kierownik Sekcji Teleinformatyki

podinsp. Rafał Socha

rafal.socha@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2480

fax. 47 774 2323

Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

kom. Ilona Jańczak

ilona.janczak@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2310

 

 

 

Kierownik Sekcji Żywnościowej

Anna Bejma

anna.bejma@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2390

fax. 47 774 2331

 

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

asp.szt. Paweł Małecki

pawel.malecki@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2260

   

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych

zamowienia@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2111

fax. 47 774 2322

     

 

Komendant Szkoły przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 1430 do 1630.

Powrót na górę strony