Kontakt - Szkoła Policji w Pile

Adres: 64-920 Piła, pl. Staszica 7
NIP 764 102 30 91
Regon 570 290 663
Mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
komendant@sppila.policja.gov.pl
 
Centrala: 67 352 2555
Faks: 67 352 2599
 
Dyżurny Szkoły: 67 352 2102
Faks: 67 352 2326
  Telefon:     Faks:
Komendant Szkoły 67 352 2100

    67 352 2327

Zastępca Komendanta

67 352 2100     67 352 2327

Zastępca Komendanta

67 352 2110     67 352 2324

Rzecznik Prasowy
p.o. kom. Sebastian WEGNER
sebastian.wegner@sppila.policja.gov.pl

67 352 2165
Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej
mł. insp. Marzena BRZOZOWSKA
marzena.brzozowska@sppila.policja.gov.pl
67 352 2450

Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej
podinsp. Leszek KOŹMIŃSKI
leszek.kozminski@sppila.policja.gov.pl

67 352 2460

Kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych
p.o. nadkom. dr Michał ZIELONKA
michal.zielonka@sppila.policja.gov.pl

Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

p.o. podinsp. Andrzej HARENDA

andrzej.harenda@sppila.policja.gov.pl

 

 

67 352 2140

 

67 352 2150

Naczelnik Wydz. Org. Szkol. i Dow.
mł. insp. Robert KRECZMER
robert.kreczmer@policja.gov.pl

67 352 2420

    67 352 2321

Naczelnik Wydziału Finansów - Gł. Księgowy
mł. insp. Ewa CIERACH
ewa.cierach@sppila.policja.gov.pl

67 352 2230     67 352 2329

Naczelnik Wydziału Kadr
mł. insp. Agnieszka KOZŁOWSKA-KORDY
agnieszka.kozlowska-kordy@sppila.policja.gov.pl

67 352 2170     67 352 2325

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia
p.o. nadkom. Mariusz MIERNOWSKI
mariusz.miernowski@sppila.policja.gov.pl

67 352 2240     67 352 2324

Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia
 

67 352 2260
Kierownik Sekcji Teleinformatyki
podinsp. Rafał SOCHA
rafal.socha@sppila.policja.gov.pl
67 352 2480     67 352 2323

Kierownik Sekcji Ochr. Inf. Niejawnych
p.o. kom. Renata KOWALSKA
renata.kowalska@sppila.policja.gov.pl

67 352 2310
Kierownik Sekcji Prezydialnej
podinsp. Jacek SŁOŃSKI
jacek.slonski@sppila.policja.gov.pl
67 352 2160

Kierownik Sekcji Żywnościowej
Anna BEJMA
anna.bejma@sppila.policja.gov.pl

67 352 2390     67 352 2331
Zamówienia Publiczne
Edyta ZDRENKA
edyta.zdrenka@sppila.policja.gov.pl
67 352 2111     67 352 2322
Komendant Szkoły przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 1430 do 1630.