Kontakt - Szkoła Policji w Pile

 

 

 

 

Adres:

 

 

64-920 Piła, pl. Staszica 7

NIP 764 102 30 91
Regon 570 290 663
Mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
komendant@sppila.policja.gov.pl
 
Centrala: 67 352 2555
Faks: 67 352 2599
 
Dyżurny Szkoły: 67 352 2102
Faks: 67 352 2326

Komendant Szkoły

insp. Beata Różniak – Krzeszewska

beata.rozniak-krzeszewska@sppila.policja.gov.pl

67 352 2100

    67 352 2327

 

 

 

Zastępca Komendanta

mł. insp. Michał Kominowski

michal.kominowski@sppila.policja.gov.pl

 

67 352 2100

   

67 352 2327

 

 

 

Zastępca Komendanta

nadkom. dr Marcin Druszcz

marcin.druszcz@sppila.policja.gov.pl

 

67 352 2110

   

67 352 2324

 

 

 

Rzecznik Prasowy

nadkom. Sebastian Wegner

sebastian.wegner@sppila.policja.gov.pl

 

67 352 2165

 

 

p.o. Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej

kom. Jolanta Kamińska

jolanta.kaminska@sppila.policja.gov.pl

 

67 352 2450

 

 

Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

podinsp. Leszek Koźmiński

leszek.kozminski@sppila.policja.gov.pl

 

67 352 2460

 

 

p.o. Kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych


mł. insp. Marzena Brzozowska

marzena.brzozowska@sppila.policja.gov.pl

 

 

Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

nadkom. dr Michał Zielonka

michal.zielonka@policja.gov.pl

 

 

67352 2140

 

 

 

67 352 2150

 

 

Naczelnik Wydz. Org. Szkol. i Dow.

mł. insp.  Robert. Kreczmer

robert.kreczmer@policja.gov.pl

 

67 352 2420

   

67 352 2321

 

 

 

Naczelnik Wydziału Finansów - Gł. Księgowy

mł. insp. Ewa Cierach

ewa.cierach@sppila.policja.gov.pl

67 352 2230

    67 352 2329

 

 

 

Naczelnik Wydziału Kadr

mł. insp. Agnieszka Kozłowska – Kordy

agnieszka.kozlowska-kordy@sppila.policja.gov.pl

67 352 2170

    67 352 2325

 

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

nadkom. Mariusz Miernowski

mariusz.miernowski@sppila.policja.gov.pl

67 352 2240

    67 352 2324

 

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia

nadkom. Kamil Patyniak

kamil.patyniak@sppila.policja.gov.pl

67 352 2260

 

 

Kierownik Sekcji Teleinformatyki

podinsp. Rafał Socha

rafal.socha@sppila.policja.gov.pl

67 352 2480

    67 352 2323

 

Kierownik Sekcji Ochr. Inf. Niejawnych

kom. Renata Kowalska

renata.kowalska@sppila.policja.gov.pl

67 352 2310

 

 

 

 

Kierownik Sekcji Prezydialnej

podinsp. Jacek Słoński

jacek.slonski@sppila.policja.gov.pl

67 352 2160

 

Kierownik Sekcji Żywnościowej

Anna Bejma

anna.bejma@sppila.policja.gov.pl

67 352 2390

    67 352 2331

 

Zamówienia Publiczne

zamowienia@sppila.policja.gov.pl

67 352 2111

    67 352 2322

 

Komendant Szkoły przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 1430 do 1630.