Kontakt - Szkoła Policji w Pile

 

Komendant Szkoły

insp. Beata Różniak-Krzeszewska

komendant@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2100

fax. 47 774 2327

 

Zastępca Komendanta

insp. Ryszard Jakubowski

komendant.dydaktyka@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2110

fax. 47 774 2324

 

Zastępca Komendanta

insp. Agnieszka Kozłowska-Kordy

komendant.logistyka@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2110

fax. 47 774 2324

 

Rzecznik Prasowy

asp. Magdalena Pałys

rzecznik@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2165

Kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki

mł. insp. Krzysztof Sawicki

krzysztof.sawicki@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2460

 

Zastępca Kierownika Zakładu Prawa i Kryminalistyki

kom. Łukasz Wiśniewski

lukasz.wisniewski@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2461

 

Kierownik Zakładu Kryminalnego

mł. insp. Jacek Słoński           

jacek.slonski@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2450

 

Zastępca Kierownika Zakładu Kryminalnego

kom. Jolanta Kamińska

jolanta.kaminska@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2451

 

 

Kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

mł. insp. Marzena Brzozowska

marzena.brzozowska@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2140

 

 

Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych

podinsp. dr Michał Zielonka

michal.zielonka@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2150

 

Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

podinsp. Piotr Borek

piotr.borek@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2420

fax. 47 774 2321

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

nadkom. Sławomir Jarosz

slawomir.jarosz@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2449

 

Naczelnik Wydziału Finansów - Główny Księgowy

podkom. Anna Sonnenberg

anna.sonnenberg@sppila.policja.gov.pl

 

 

tel. 47 774 2230

fax. 47 774 2329

Naczelnik Wydziału Kadr

kom. Renata Kowalska

renata.kowalska@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2170

fax. 47 774 2325

 

Naczelnik Wydziału Prezydialnego

mł. insp. Leszek Koźmiński

naczelnik.prezydialny@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2160

fax. 47 774 2327

 

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Transportu

nadkom. Marcin Towalewski   

marcin.towalewski@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2240

fax. 47 774 2324

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Transportu

nadkom. Marcin Chojnacki              

marcin.chojnacki@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2251

fax. 47 774 2324

Kierownik Sekcji Teleinformatyki

podinsp. Rafał Socha

rafal.socha@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2480

fax. 47 774 2323

Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

podkom. Sebastian Polak

sebastian.polak@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2310

 

 

 

Kierownik Sekcji Żywnościowej

Anna Bejma

anna.bejma@sppila.policja.gov.pl

tel. 47 774 2390

fax. 47 774 2331

 

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

nadkom. Kamil Patyniak

kamil.patyniak@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2260

   

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych

zamowienia@sppila.policja.gov.pl

 

tel. 47 774 2111

fax. 47 774 2322

     

 

Komendant Szkoły przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 1430 do 1630.