Bezinteresowny gest - Wolontariat - Szkoła Policji w Pile

Wolontariat

Bezinteresowny gest

Samorząd szkolny słuchaczy po raz kolejny zorganizował akcję krwiodawstwa. Łącznie 32 policjantów-wolontariuszy oddało ponad 13 litrów krwi.

Akcja została zorganizowana wspólnie z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. W trakcje jej trwania słuchacze i kadra zebrali czekolady, które w ramach działalności wolontariatu zostaną przekazane potrzebującym. 


Należy podkreślić, że policjanci nie tylko wykonują powierzone im obowiązki wynikające z codziennej służby, ale również dzieląc się cząstką siebie, przyczyniają się do ratowania życia wielu ludzi.

WOSziD/Sebastian Wegner