Służba w godzinach pracy i w czasie wolnym - Wolontariat - Szkoła Policji w Pile

Wolontariat

Służba w godzinach pracy i w czasie wolnym

Data publikacji 30.01.2019

W związku ze zbliżającym się zakończeniem szkolenia zawodowego podstawowego na kursie SZP-V/18, zastępca komendanta szkoły Policji w Pile ds. dydaktycznych mł. insp. Michał Kominowski podziękował przedstawicielom samorządu z kompanii III za postawę zaprezentowaną podczas pobytu.


Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszewska za aktywność realizowaną w działalności samorządu szkolnego oraz pracę wolontaryjną na rzecz społeczności lokalnej, wyróżniła listami gratulacyjnymi i upominkami, dotychczasową przewodniczącą post. Michalinę Purwiel oraz post. Barbarę Sysak, post. Pawła Weltrowskiego, post. Adriana Szostak, post. Dawida Tomczaka oraz post. Michała Węglińskiego, członków samorządu.
Podczas spotkania przewodnicząca przekazała swoje obowiązki nowemu samorządowi szkolnemu, któremu przewodniczyć będzie post Adrian Stępień. Symbolicznym gestem w tej ceremonii jest przekazanie klucza władzy samorządowej na ręce nowego przewodniczącego. Nowemu zarządowi życzymy sukcesów na miarę poprzedników, a słuchaczom kończącym szkolenie - połamania długopisów na czekającym ich w dniu 08 lutego egzaminie.

WOSziD/Sebastian Wegner