Wyróżnienia dla słuchaczy - Wolontariat - Szkoła Policji w Pile

Wolontariat

Wyróżnienia dla słuchaczy

Data publikacji 12.06.2018

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie kursu podstawowego, którego słuchacze, po blisko 7-miesięcznej nauce w pilskiej Szkole Policji, powrócą do macierzystych jednostek. Z tej okazji, podczas uroczystego spotkania odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych dla wyróżniających się słuchaczy.

11 czerwca, w związku ze zbliżającym się zakończeniem kursu podstawowego SZP-VI/17, w Szkole Policji w Pile odbyła się uroczystość, podczas której Komendant insp. Beata Różniak – Krzeszewska pożegnała dotychczasowy samorząd, a także wręczyła listy pochwalne oraz wyróżnienia dla słuchaczy w sposób szczególny zaangażowanych w życie Szkoły.  Podziękowania za godną postawę reprezentowaną podczas trwania całego kursu odebrało ponad trzydzieścioro słuchaczy.

Pani Komendant za aktywność realizowaną w ramach działalności samorządu szkolnego słuchaczy oraz pracę wolontaryjną na rzecz społeczności lokalnej wyróżniła listami gratulacyjnymi oraz upominkami dotychczasową przewodniczącą post. Angelikę Ciesiółkę oraz członków samorządu: post. Ewelinę Drumińską, post. Paulinę Damian, post. Łukasza Mikusia i post. Jana Kuczkowskiego. Podczas spotkania dotychczasowa przewodnicząca przekazał symboliczny klucz nowemu samorządowi szkolnemu, któremu przewodniczyć będzie od 13 czerwca post. Damian Kowalik.

Pozostali słuchacze otrzymali wyróżnienia oraz podziękowania za pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, a także innych imprez sportowych i akcji wolontaryjnych.

Nowemu zarządowi życzymy sukcesów na miarę poprzedników, a słuchaczom kończącym szkolenie - połamania długopisów na czekającym ich w dniu 13 czerwca egzaminie, a także powodzenia w dalszej służbie. 

 

Wojciech Thiel, Paulina Politowska