Test sprawności fizycznej - 2010 - Szkoła Policji w Pile