Test sprawności fizycznej - 2009 - Szkoła Policji w Pile