Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019 - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019

Nadszedł czas na finał piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019”. Po dwóch dniach konkursowych zmagań, w auli Szkoły Policji w Pile odbyła się ceremonia rozdania nagród i upominków laureatom Konkursu, współorganizatorom, jak i zaproszonym gościom. W 100. rocznicę powstania Policji Państwowej do Piły przyjechali najlepsi z najlepszych w służbie kryminalnej polskiej Policji.

Podczas dwóch pierwszych dni trwania finału Konkursu, organizowanego przez Szkołę Policji w Pile, Biuro Kryminalne KGP oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, 17 grup reprezentujących garnizony poszczególnych województw, w tym garnizon Stołeczny, stoczyło zaciętą rywalizację w następujących konkurencjach:

 

■         oględziny miejsca zdarzenia, gdzie zadanie grup procesowych polegało na ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów kryminalistycznych,

■         test wiedzy zawodowej,

■         sprawdzian wiedzy praktycznej, tzw. kazus,

■         sprawdzian umiejętności strzeleckich,

■         sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Do tegorocznego turnieju zaproszono także, w charakterze gości, drużynę reprezentującą Żandarmerię Wojskową.

 

 

Trzeciego dnia konkursu, 27 czerwca, w auli pilskiej Szkoły Policji odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu, które zainaugurował wykład okolicznościowy podinspektora w stanie spoczynku, psychologa – biegłego profilera, dra Bogdana Lacha. 

W uroczystości, obok policjantów stanowiących trzon polskiej Policji kryminalnej, organizatorów, komendantów i zastępców komendantów wojewódzkich, dyrektorów Biur Komendy Głównej Policji i naczelników Zarządów CBŚP udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nadkom. Piotr Janik, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Radosław Juźwiak, Prokurator Regionalny w Poznaniu – Rafał Maćkowiak, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – Sławomir Groch, płk Tomasz Kajzer – Szef Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Wicestarosta Pilski Arkadiusz Kubich, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Beata Dudzińska, a także grono ekspertów i sędziów tegorocznego Konkursu, w tym prokuratorzy Prokuratury Krajowej.

W finale wyłonieni zostali: najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo - śledczą – podinsp. Alicja Zabłocka (KWP Wrocław), najlepszy policjant dochodzeniowo - śledczy, którym został sierż. szt. Piotr Berus (KWP Poznań), najlepszy policjant operacyjno - rozpoznawczy – asp. szt. Marcin Grugiel (KWP Bydgoszcz) oraz najlepszy technik kryminalistyki – asp. szt.  Adam Parkitny (KWP Wrocław). W każdej z wymienionych kategorii indywidualne wyróżnienia otrzymali również policjanci zajmujący kolejno drugie i trzecie miejsca na podium.

W klasyfikacji generalnej tytuł „Najlepszej Drużyny Służby Kryminalnej Roku 2019”, zdobyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wicemistrzem Konkursu została drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Laureaci Konkursu zostali uhonorowani nagrodami finansowymi, a także odznakami laureatów konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, pucharami i dyplomami. Dodatkowo jednostki Policji, w których pracują trzej najlepsi technicy kryminalistyki, wyłonieni w drodze finałowych zmagań, otrzymały walizki kryminalistyczne od Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Szczegółowe wyniki Konkursu w klasyfikacji generalnej oraz w konkurencjach indywidualnych, wraz z punktacją, znajdują się poniżej w pliku KOMUNIKAT KOŃCOWY ,,Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019" 

Po uhonorowaniu laureatów, głos zabrali: Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, oraz Wicestarosta Pilski Arkadiusz Kubich i Zastępca Prezydenta Miasta Piły -  Beata Dudzińska. Nadinsp. Kamil Bracha szczególnymi słowami uznania zwrócił się do drużyny reprezentującej Komendę Wojewódzką we Wrocławiu, z której dwoje reprezentantów pracowało przy trudnej sprawie zabójstwa 10-letniej Kristiny z Mrowin (woj. dolnośląskie). Jednocześnie wręczył policjantom z woj. dolnośląskiego pamiątkowe ryngrafy podkreślając ich ogromne zaangażowanie w wykrycie sprawcy tej okrutnej zbrodni.

Na zakończenie uroczystego apelu, szkolny zespół „Awans” zagrał koncert, który wzbudził duże zainteresowanie wszystkich zaproszonych gości.

Honorowy patronat nad Konkursem objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pani Elżbieta Witek.

Wydarzenie wsparli: NSZZP w Szkole Policji w Pile,  Powiat Pilski i Urząd Miasta w Pile.

SP/Sebastian Wegner
 

 • Rozpoczecie_PSK_2019
 • Rozpoczecie_PSK_2019
 • Rozpoczecie_PSK_2019
 • Rozpoczecie_PSK_2019
 • Ogledziny_PSK_2019
 • Ogledziny_PSK_2019
 • Ogledziny_PSK_2019
 • Ogledziny_PSK_2019
 • Ogledziny_PSK_2019
 • Ogledziny_PSK_2019
 • Ogledziny_PSK_2019
 • Ogledziny_PSK_2019
 • Ogledziny_PSK_2019
 • Strzelanie_PSK_2019
 • Zakończenie_PSK_2019
 • Zakończenie_PSK_2019
 • Zakończenie_PSK_2019
 • Zakończenie_PSK_2019
 • Zakończenie_PSK_2019
 • Zakończenie_PSK_2019
 • Zakończenie_PSK_2019
 • Koncert zespołu Awans, PSK 2019
 • Koncert zespołu Awans, PSK 2019
 • Koncert zespołu Awans, PSK 2019
 • Koncert zespołu Awans, PSK 2019
 • Koncert zespołu Awans, PSK 2019