„Najlepsi Policjanci Służby Kryminalnej Roku 2017”

Po, trwających od miesięcy, przygotowaniach, nadszedł czas na finał trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”. Po dwóch dniach konkursowych zmagań, w auli Szkoły Policji w Pile odbyła się ceremonia rozdania nagród i gratyfikacji laureatom Konkursu. Do Piły przyjechali najlepsi z najlepszych w służbie kryminalnej polskiej Policji.

Podczas dwóch pierwszych dni trwania finału Konkursu, organizowanego przez Szkołę Policji w Pile, Biuro Kryminalne KGP oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, 17 grup reprezentujących garnizony poszczególnych województw, w tym garnizon stołeczny, stoczyło zaciętą walkę w następujących konkurencjach:

 • oględziny miejsca zdarzenia, gdzie zadanie grup procesowych polegało na ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów kryminalistycznych,
 • sprawdzian umiejętności strzeleckich,
 • test wiedzy zawodowej,
 • sprawdzian wiedzy praktycznej, tzw. kazus,
 • sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Drugiego dnia, w czasie kiedy odbywały się poszczególne konkurencje, w sali konferencyjnej odbyła się odprawa zastępców komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji ds. kryminalnych, której przewodniczył nadinsp. Andrzej Szymczyk - I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Trzeciego dnia konkursu, 8 czerwca, w auli Szkoły odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu, które zainaugurował wykład podkom. Pawła Leśniewskiego z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile pt. „Standaryzacja śladów entomologicznych w ramach kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia”. W uroczystości, obok policjantów stanowiących trzon polskiej policji kryminalnej reprezentujących 17 garnizonów, organizatorów, komendantów i zastępców komendantów wojewódzkich i dyrektorów Biur Komendy Głównej Policji, udział wzięli: Zastępca Prokuratora Generalnego pan Robert Hernand, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Adam Frankowski, Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysław Pochylski, Kierownik Katedry Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, Doradca Zarządu ds. Szkoleń i Ekspertyz Centrum Edukacji i Szkoleń Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pani Aleksandra Grynkiewicz, a także grono ekspertów i sędziów tegorocznego Konkursu.

W finale Konkursu wyłonieni zostali: najlepszy policjant dochodzeniowo - śledczy, którym został st. asp. Patryk Klepek (KWP Katowice), najlepszy policjant operacyjno - rozpoznawczy - podkom. Piotr Woszczak (KWP Rzeszów), najlepszy technik kryminalistyki - sierż. szt. Michał Bożek (KWP Bydgoszcz) oraz najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo - śledczą - kom. Jarosław Witowicz (KWP Olsztyn). W każdej z wymienionych kategorii indywidualne wyróżnienia otrzymali również policjanci zajmujący kolejno drugie i trzecie miejsca na podium (mł. asp. Rafał Koprowski, st. sierż. Marcin Czosnek, podkom. Przemysław Kozak, podkom. Marcin Grzyb, st. asp. Wojciech Kondraciuk, st. asp. Mariusz Mikulski, kom. Aleksander Meszyński, podinsp. Jacek Brzęcki).

W klasyfikacji generalnej tytuł najlepszej drużyny służby kryminalnej polskiej Policji roku 2017, zdobyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wicemistrzem Konkursu została drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Laureaci Konkursu zostali uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i finansowymi, a także odznakami laureatów konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, pucharami i dyplomami ufundowanymi przez: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Błaszczaka, I Zastępcę Prokuratora Generalnego, Prokuratura Krajowego Bogdana Święczkowskiego, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka, Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beatę Różniak-Krzeszewską, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, Szkolny Zarząd NSZZ Policjantów.

Dodatkowo jednostki Policji, w których pracują trzej najlepsi technicy kryminalistyki wyłonieni w drodze finałowych zmagań, otrzymały walizki kryminalistyczne od Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Szczegółowe wyniki Konkursu w klasyfikacji generalnej oraz w konkurencjach indywidualnych wraz z punktacją znajdują się poniżej w pliku Komunikat Końcowy Konkursu.

Po uhonorowaniu laureatów, głos zabrali: Zastępca Prokuratora Generalnego pan Robert Hernand, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk  oraz Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski. Nadinsp. Andrzej Szymczyk  w swoim wystąpieniu podkreślił, że wszyscy ci, którzy dostali się do finału stanowią trzon polskiej Policji kryminalnej. Pogratulował również wiedzy i posiadanych umiejętności, prosząc jednocześnie o to, aby bagaż doświadczeń, jaki udało się zgromadzić podczas wielu lat służby nie został zmarnowany, lecz przekazany tym, którzy rozpoczynają swoją pracę zawodową w Policji.

Następnie prof. Andrzej Fellner, wraz z koordynatorem Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej Politechniki Śląskiej Radosławem Fellnerem, wygłosili okolicznościowy wykład nt. dronów.

Tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu oficjalnie zakończyło wystąpienie Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak – Krzeszewskiej.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Błaszczak, a w skład powołanego Komitetu Honorowego Konkursu weszli: Komendant Główny Policji – nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski oraz Prezydent Miasta Piły – dr Piotr Głowski.

 

 

Paulina Politowska

 • Puchar wręcza Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska
 • Puchar wręcza zastępca Dyrektora CLK Policji insp. Adam Frankowski
 • Najlepsi technicy
 • III miejsce KWP Białystok
 • II miejsce KWP Olsztyn
 • Puchar wręcza I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk
 • I miejsce KWP Bydgoszcz

Pliki do pobrania

 • Komunikat końcowy III Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017

 • 4.94 MB
Powrót na górę strony