Część 3

Szkice i plany kryminalistyczne cz. 3

Data publikacji 18.05.2011

Wyznaczanie stałych linii i punktów odniesienia

Przy przeprowadzaniu oględzin miejsca zdarzenia, jednym z najistotniejszych elementów jest dokładne ustalenie i zaprotokołowanie rozmieszczenia śladów. Należy więc dokonać szczegółowego wymiarowania śladów i przedmiotów. W praktyce w celu właściwego wymiarowania, korzystamy ze stałych punktów odniesienia i stałych linii odniesienia.

Stały Punkt Odniesienia Stałym Punktem Odniesienia jak sama nazwa wskazuje jest punkt - przedmiot którego nie można w łatwy sposób usunąć lub przemieścić. Przy posługiwaniu się tym pojęciem przyjmuje się skrót SPO. Przykładowo na stały punkt odniesienia można obrać słupek hektometryczny ustawiony w pasie drogi, słup energetyczny, czy też element większej całości jak narożnik budynku. Jako SPO nie powinno być wybierane drzewo chyba że jest nim pomnik przyrody. Opisując odległość śladu od SPO należy podać kierunek, w którym dokonaliśmy pomiarów dzięki czemu unikniemy tzw. efektu lustrzanego odbicia.

SLO Stałą linią odniesienia "SLO" nazywamy linie występujące na miejscu zdarzenia, które wykorzystamy jako układ linii współrzędnych. Do prawidłowego zwymiarowania powinniśmy obrać co najmniej dwie linie współrzędne. Jako SLO możemy posłużyć się np. krawędzią jezdni, budynków czy linii wyznaczony od stałych punktów odniesienia. Należy jednak pamiętać by linie, od których mamy dokonywać pomiarów przecinały się w pod kątem prostym oraz by wymiarowanie śladów i przedmiotów do SLO również dokonywać pod kątem prostym.

Powrót na górę strony