Medale na turniej - NSZZ Policjantów przy Szkole Policji w Pile - Szkoła Policji w Pile

NSZZ Policjantów przy Szkole Policji w Pile

Medale na turniej

W dniach 29-30 maja 2017 r. w Szkole Policji w Pile odbył się IX Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych „Klasa Policyjna Roku 2017”. Turniej był objęty patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Jedną z nagród indywidualnych ufundował Zarząd Szkolny Niezależnych Samorządnych Zawiązków Zawodowych. Przewodnicy Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów mł. asp. Przemysław Zublewicz wręczył pamiątkowe medale w kategorii test sprawności fizycznej oraz test wiedzy.

Przemysław Zublewicz