NSZZ Policjantów przy Szkole Policji w Pile

Wizyta Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Andrzej Szary spotkał się ze słuchaczami Szkoły Policji w Pile.

W środę 25 stycznia Szkołę Policji w Pile odwiedzili Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podinsp. Andrzej Szary przybył oraz kolega Przemysław Pastermczak Wiceprzewodniczący  Województwa Wielkopolskiego NSZZ Policjantów. Całe spotkanie zorganizowali przewodniczący NSZZ Zarządu Szkolnego w Pile mł.asp. Przemysław Zublewicz oraz wiceprzewodniczący asp. Jarosław Pińkowski. Za zgodą p.o. Komendanta SP Piła insp. Romama Gryczki spotkanie odbyło się w szkolnej  auli, gdzie zgromadziło ponad 100 słuchaczy w większości z garnizonu wielkopolskiego. Podinsp. Andrzej Szary przedstawił rolę Związku w Policji w walce o interesy policjantów, jak i również z jakimi problemami mogą spotkać się policjanci pracujący już zawodowo i na jaką pomoc mogą liczyć od NSZZ Policjantów. Omówił również jakie podwyżki będą obowiązywać w 2017r. oraz z jakie wnioski przestawił Zarząd Główny NSZZ Policjantów do negocjacji z MSWiA. Uczestnicy spotkania zadawali Przewodniczącemu Zarządu Głownego pytania na, które szczegółowo udzielał odpowiedzi co świadczy o tym, że w Szkołach Policji  są potrzebne takie spotkania, aby przedstawić rolę Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Policjantów. Po spotkaniu część uczestników zdeklarowało wstąpienie do związków.

Przemysław Zublewicz