Nowe władze NSZZ Policjantów - NSZZ Policjantów przy Szkole Policji w Pile - Szkoła Policji w Pile

NSZZ Policjantów przy Szkole Policji w Pile

Nowe władze NSZZ Policjantów

Podczas VII Zjazdu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów wybrany został nowy zarząd. Jego przewodniczącym został Rafał Jankowski, na którego swój głos oddało 78 spośród 140 delegatów.

Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Pile reprezentował na zjeździe jego nowy przewodniczący - mł. asp. Przemysław Zublewicz. Przewodniczący Zarządu Szkolnego złożył na ręce swojego poprzednika - podinsp. Rafała Sochy podziękowania za 4 lata sprawnego kierowania Związkami.

Z protokołem obrad zjazdu oraz podjętymi uchwałami można zapoznać się na stronie internetowej NSZZP.

Paulina Politowska