MNR. Mundurowi Mundurowym - IPA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Szkoła Policji w Pile

IPA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji

MNR. Mundurowi Mundurowym

W dniu 2 czerwca reprezentacja Szkoły Policji w Pile uczestniczyła w ogólnopolskiej sztafecie „Mundur na rowerze. Mundurowi Mundurowym”. Jednym z organizatorów tego wielkiego przedsięwzięcia jest instruktor Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych, sierż. szt. Magdalena Borowiak.

Patronat honorowy nad akcją objął Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA, Sekcja Polska.

„Mundur na rowerze” to nieformalna grupa, która poprzez media społecznościowe odnalazła wielką radość z dzielenia rowerowej pasji. Jednak głównym celem tej, coraz liczniejszej grupy, jest chęć niesienia pomocy potrzebującym. Tegoroczna akcja wspiera policjanta Marcina i strażaka Arka z Łodzi, funkcjonariuszy, którzy zostali ciężko ranni podczas interwencji, w grudniu 2017 r. Koszty ich powrotu do zdrowia oraz rehabilitacji są olbrzymie. Grupa „Mundur na rowerze” chce pomóc wrócić kolegom do względnie normalnego funkcjonowania.

Po przejechaniu odcinka Piła – Czarnków symboliczna pałeczka sztafety została przekazana przy Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie. Trasa była trudna z uwagi na bardzo wysoką temperaturę. Ponadto uczestnicy musieli po drodze zmierzyć się z wiatrem, silnymi opadami deszczu i burzą. NSZZ Policjantów przy Szkole Policji w Pile, dzięki uprzejmości Komendant insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, pomogły w zabezpieczeniu technicznym pilskiego odcinka. Sztafetę wsparł również Komendant Powiatowy Policji w Pile, mł. insp. Sebastian Cichocki. W sztafecie jechały także osoby w żaden sposób niezwiązane z mundurem. W tym osoba po udarze. Jechali mundurowi emeryci i renciści. Wielkie wzruszenie wywołali byli pracownicy Szkoły Policji w Pile, niegdyś czynni funkcjonariusze - dziś osoby walczące z przeciwnościami losu, pomagające innym. Marek postanowił wypożyczyć rower tandem i razem z niewidzącym Robertem pokonali wiele kilometrów dla beneficjentów tegorocznej akcji. Ten odcinek sztafety miał wyjątkowy wymiar integracyjny. Sztafetę wsparli funkcjonariusze PSP z Piły, Chodzieży, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile, Szkoły Policji w Pile, Posterunku Policji z Margonina.

Finał sztafety odbędzie się w dniu 30 czerwca 2018 roku w Łodzi. Nadal można wspierać akcję. Szczegóły: www.mundurnarowerze.pl

 

ZPiTI/Sebastian Wegner