Komunikacja międzynarodowa - IPA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Szkoła Policji w Pile

IPA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji

Komunikacja międzynarodowa

Maj to miesiąc wielu ciekawych przedsięwzięć realizowanych przez policjantów i pracowników zatrudnionych w Szkole Policji w Pile. Jednym z zadań realizowanych na polu komunikacji społecznej jest organizacja wizyt delegacji zagranicznych i krajowych.


Z tego też tytułu w bieżącym miesiącu Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska przyjęła w Szkole delegację polsko-amerykańsko-kanadyjską, w skład której weszli:

 

  1. Dan Richard Beto – Przewodniczący Komitetu Międzynarodowego NAPE (National Association of Probation Executives), USA.
  2. Jurg Gerber – Profesor Sam Houston State University, Prezydent Azjatyckiego Stowarzyszenia Studiów Policyjnych, USA.
  3. Donald Evans – Profesor Canadian Training Institute, Kanada.
  4. Brian Mirasolo – związany z probacją redaktor naczelny „Executive Exchange”, USA.
  5. Piotr Paweł Burczyk – organizator, szef Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych, Polska.
  6. Adam Burczyk – prezes zarządu Business Communication Group Sp. z o.o., Polska.
  7. Romuald Burczyk – prezes zarządu Polish-American Development Council, Polska.

Pobyt delegacji amerykańsko-kanadyjskiej w Polsce zorganizowało: Centrum Szkolenia Kuratorów Sądowych – Business Communication Group Sp. z o.o., Polish-American Development Council i Fundacja Większe Mniejsze.


W trakcie wizyty delegacja
uczestniczyła w angielskojęzycznym wykładzie nt. „Chwila wspomnień, historia tego miejsca”, zwiedziła salę pierwszej pomocy, pracownie techniki kryminalistycznej i fotografii. Uczestnicy obejrzeli plantację marihuany i laboratorium amfetaminy.

Delegacja poddała się chwili zadumy przy pomniku upamiętniającym cmentarz żydowski. Zwiedziła również szkolne obiekty sportowe, przy okazji zapoznając się z taktyką i techniką przeprowadzania interwencji przez polską Policję. Organizator: Piotr Paweł Burczyk podziękował insp. Beacie Różniak-Krzeszewskiej za efektywnie spędzony czas, otwartość i serdeczną atmosferę.


SP/Sebastian Wegner