Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny - Kwartalnik - Szkoła Policji w Pile

Kwartalnik

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny

Data publikacji 08.03.2013

Adres redakcji:                                 

64-920 Pila, pl. Staszica 7

tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599

www.pila.szkolapolicji.gov.pl

 

Łączność z czytelnikami:                 

sekretariat@sppila.policja.gov.pl

 

Redaktor naczelny:                          

insp. Beata Różniak-Krzeszewska

 

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego:

mł.insp. Michał Kominowski

 

Drugi zastępca redaktora naczelnego:


mł. insp. Agnieszka Kożlowska-Kordy

 

Sekretarz redakcji:

podinsp. Leszek Koźmiński

 

Zespół redakcyjny:                          

mł. insp. Marzena Brzozowska

mł. insp. Robert Kreczmer

podinsp. Jolanta Curyło

podinsp. Jacek Słoński

nadkom. dr Michał Zielonka

 

Redaktor techniczny:

Waldemar Hałuja

 

       
1 2 3 4
1 2 3 4
5 6-7 8-9 10-11
5 6-7 8-9 10-11
12-13 14-15 16-17 18
12-13 14-15 16-17 18
19 20 21 22
19 20 21 22
23 24 25 26
23 24 25 26
27
27 28 29 30
27
31 32 33 34-35

 

Numery specjalne

       
2011 2012 2013 2014
2011 2012 2013 2014
       
2015
2015 2016