Dotacja dla emerytów od Prezydenta Miasta - Koło SEiRP - Szkoła Policji w Pile

Koło SEiRP

Dotacja dla emerytów od Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski przyznał dotację w wysokości 1700 zł dla Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Szkole Policji w Pile.


Pozyskane środki przeznaczono na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Senior aktywny uczestnik społeczeństwa – wycieczka do Gniezna i Biskupina". Celowo, dotację przeznaczono  na integrację emerytów policyjnych podczas wycieczki do miejsc ważnych dla historii Polski. Umowę podpisali: Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski i Prezes Koła nr 1 SEiRP Krzysztof Górka.

SEiRP/Sebastian Wegner