Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - Koło SEiRP - Szkoła Policji w Pile

Koło SEiRP

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 23 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Szkoły Policji w Pile odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych działającego przy Szkole.


W zebraniu uczestniczyli: insp. Beata Różniak-Krzeszewska - Komendant Szkoły Policji w Pile, Zbigniew Drewny - Wiceprezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Pile oraz członkowie Koła nr 1. Z ogólnej liczby członków zwyczajnych Koła nr 1 - 116 osób, w zebraniu uczestniczyło 41 osób, tj. 22,3%.


Po omówieniu działań Zarządu Koła w minionej kadencji i nakreśleniu zadań na nową kadencję w glosowaniu jawnym wybrano nowy Zarząd Koła nr 1 w składzie: Prezes Koła – Krzysztof Górka, Wiceprezesi – Irena Wojciechowska i Sylwester Urbaniak, Sekretarz – Stanisław Włościanko, Skarbnik – Lidia Pawlak oraz Członkowie – Andrzej Skubiszewski i Tadeusz Dębski. Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący – Andrzej Rybiński, Sekretarz – Benedykt Smarz, Członek – Wiesław Cejmański.

Sześcioosobowy skład Komisji Socjalnej będzie przedłożony do akceptacji kierownictwu Szkoły. Są to: Przewodnicząca – Wanda Pawłowska i członkowie: Stanisław Hoppe, Martyna Tuczyńska, Zefiryna Lisiecka, Wiesław Leszczyszyn, Krzysztof Radkowski.

Uczestnicząca w zebraniu Pani Komendant podziękowała za zaproszenie i stwierdziła, że Szkoła jest otwarta na seniorów oraz jest zainteresowana współpracą ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych.

SEiRP/ Sebastian Wegner