Zebranie sprawozdawcze - Koło SEiRP - Szkoła Policji w Pile

Koło SEiRP

Zebranie sprawozdawcze

Data publikacji 12.05.2017

24 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Szkoły Policji w Pile odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła nr 1 SEiRP.

W zebraniu, które prowadził Prezes naszego Koła kol. Krzysztof Górka, uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Roman Gryczka oraz Wiceprezes Zarządu Okręgowego SEiRP w Pile kol. Zbigniew Drewny.

 

Porządek zebrania obejmował:

  • sprawozdanie z działalności Koła nr 1,
  • sprawozdanie finansowe,
  • informację komisji socjalnej,
  • informację przedstawiciela Wydziału Kadr dot. możliwości korzystania z funduszu socjalnego na dofinansowanie imprez integracyjnych,
  • sprawozdanie komisji rewizyjnej,
  • przedstawienie planu pracy na 2017 rok,
  • dyskusję.

 

W załączeniu: protokół zebrania. Załączniki w postaci poszczególnych sprawozdań znajdują się do wglądu w siedzibie Koła nr 1.