Zmiana warty - Koło SEiRP - Szkoła Policji w Pile

Koło SEiRP

Zmiana warty

Mój pierwszy kontakt z Podoficerską Szkołą Policji w Pile to sierpień 1971 r. Rozpocząłem ją jako słuchacz 4 kompanii dowodzonej przez kpt. Tadeusza Ciemięgę.