Publikacje

Publikacje

Data publikacji 18.11.2011

 

Małgorzata Kozłowska: Wskazania dotyczące prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmiZ założenia Autorki opracowanie ma charakter metodyczny i jest prze-znaczone dla prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach dotyczących handlu ludźmi. Zawiera omówienie wszystkich niezbędnych regulacji prawnych rozproszonych po różnych aktach prawnych ...

Krzysztof Sawicki: Handel ludźmiPublikacja zawiera podstawowe informacje z zakresu sytuacji prawnej ofiar handlu ludźmi w polskiej literaturze karnej. Przedstawia w przystępny sposób złożoną problematykę tego zjawiska, ze specjalnym uwzględnieniem przepisów prawa karnego oraz czynności wykrywczych prowadzonych przez organy ścigania.
Maciej Romanowski: Handel ludźmi w Polsce ? rys historyczny i wyzwania stojące przed polską policją Instytucja niewolnictwa i handel niewolnikami towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Handel ludźmi jest nazywany współczesną formą niewolnictwa. Stwierdzenie to nie wyraża jednak całej treści tego zjawiska. Trzeba bowiem sobie uświadomić, że handel ludźmi to jedna z najcięższych zbrodni, w wielu krajach zagrożona najsurowszymi karami pozbawienia wolności.
  Ewa Mańka i Krzysztof Sawicki - Psychologiczne i prawne aspekty przemocy seksualnej wobec małoletnich
  Pawel Łabuz i Krzysztof Sawicki - Rozpoznanie, zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości handlu ludźmi w szkoleniu specja
  Jarosław Zientkowski i Krzysztof Sawicki - współczesne formy wykorzystania osób jako ofiary handlu ludźmi
  Monika Sokołowska - Zwalczanie handlu ludźmi, pornografii dziecięcej i pedofilii

 
Powrót na górę strony