Najnowsza monografia dotycząca handlu ludźmi - Aktualności - Szkoła Policji w Pile

Aktualności

Najnowsza monografia dotycząca handlu ludźmi

Data publikacji 13.02.2017

W styczniu br. ukazała się publikacja pt. „Handel ludźmi, przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna”, pod redakcją naukową dr. Pawła Łabuza, dr Ireny Malinowskiej, dr. Mariusza Michalskiego, dr. Tomasza Safiańskiego.

We wspomnianej monografii zamieszczone zostały artykuły osób będących autorytetami reprezentującymi różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych. Założeniem autorów było opracowanie kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi z całym jego spektrum organizacyjno-prawnym.

Jeden z autorów - podinsp. Krzysztof Sawicki - wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, przybliża czytelnikom monografii zagadnienia dotyczące jednej z najbardziej powszechnych na świecie form handlu ludźmi, jaką jest praca przymusowa.

Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla praktyków (funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, prokuratorów, sędziów, adwokatów) oraz studentów na kierunkach prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Pozycja jest dostępna m.in. w bibliotece Szkoły Policji w Pile. Zapraszamy do lektury.

Marzena Brzozowska