Pierwszy w tym roku kurs dot. Handlu Ludźmi - Aktualności - Szkoła Policji w Pile

Aktualności

Pierwszy w tym roku kurs dot. Handlu Ludźmi

W dniach 23 – 27 stycznia 2017r. funkcjonariusze służby kryminalnej realizujący zadania służbowe związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi uczestniczyli w I edycji kursu specjalistycznego w 2017r.

Jednym z najistotniejszych zagadnień jakie stawia rozwój cywilizacji funkcjonariuszom zwalczającym przestępczość kryminalną jest walka z handlem ludźmi. Proceder ten jest niewątpliwie naruszeniem wielu praw człowieka, uregulowanych nie tylko w przepisach krajowych ale również w międzynarodowych. Struktura grupy przestępczej najczęściej nosi miano grupy zorganizowanej i zakonspirowanej, cechującej się bezwzględnością w stosunku do swoich ofiar, zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Dlatego też zasadnym jest specjalizacja funkcjonariuszy zwalczających tego typu przestępstwa.

Prelegentami, którzy podzielili się wiedzą z uczestnikami kursu byli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: podinsp. Krzysztof Sawicki, podinsp. Zbigniew Bogusz, podkom. Jolanta Kamińska oraz st. asp. Alicja Baranowska z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia.

Piętnastu funkcjonariuszy z garnizonów Policji w Polsce wzbogaciło swoją wiedzę o współczesne formy wykorzystania osób jako ofiary handlu ludźmi, metody działania sprawców, taktykę prowadzenia czynności wykrywczych oraz o zagadnienia dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi i organami administracji publicznej.

Marzena Brzozowska