Aktualności

Kontrola operacyjna a proces karny w zwalczaniu przestępstwa handlu ludźmi

W ramach obchodów X Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi, słuchacze kursów specjalistycznych wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz czynności dochodzeniowo-śledcze uczestniczyli w wykładzie kom. dr. Pawła Łabuza – biegłego sądowego z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Tematyka wykładu dotyczyła udostępniania do procesu karnego materiałów z kontroli operacyjnej w sprawach o przestępstwo handlu ludźmi. W tracie wystąpienia, przedstawiono obecny stan prawny wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej w procesie karnym. Z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy spotkały się zagadnienia związane z taktyką wykrywczą prowadzoną przez funkcjonariuszy Policji w sprawach o przestępstwo handlu ludźmi i przestępstwa towarzyszące.

Marzena Brzozowska