VI edycja kursu specjalistycznego „Handel ludźmi” - Aktualności - Szkoła Policji w Pile

Aktualności

VI edycja kursu specjalistycznego „Handel ludźmi”

W dniach 24 – 28 października 2016 r. funkcjonariusze służby kryminalnej realizujący zadania służbowe związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi, uczestniczyli w VI edycji kursu specjalistycznego.

Prelegentami, którzy podzielili się wiedzą z uczestnikami kursu byli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: podinsp. Krzysztof Sawicki, podkom Jolanta Kamińska oraz nadkom. Ewa Mańka z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. W charakterze ekspertów zewnętrznych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi wykłady prowadzili kom. dr Paweł Łabuz  z Zarządu CBŚP w Rzeszowie  oraz podkom. Tomasz Plecha  z  Wydziału ds. Handlu Ludźmi Biura  Kryminalnego KGP.

Osiemnastu funkcjonariuszy z garnizonów Policji w Polsce w tym dwóch z Centralnego Biura Śledczego Policji wzbogacało swoją wiedzę o współczesne formy wykorzystania osób jako ofiary handlu ludźmi, metody działania sprawców oraz taktykę prowadzenia czynności wykrywczych.

Marzena Brzozowska   

  • kom. Ewa Mąńka - prelegent na kursie Handel Ludźmi