Handel ludźmi – V edycja kursu specjalistycznego - Aktualności - Szkoła Policji w Pile

Aktualności

Handel ludźmi – V edycja kursu specjalistycznego

Funkcjonariusze służby kryminalnej realizujący zadania służbowe związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi, uczestniczyli w V edycji kursu specjalistycznego z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania.

Walka z handlem ludźmi jest jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed organami ścigania. Dlatego tak ważne jest, by starać się za wszelką cenę i wszelkimi dostępnymi środkami wpływać na zminimalizowanie skali tego zjawiska. Pomocna w tym może okazać się również wiedza i doświadczenie, jakie nabyli uczestnicy zakończonej V edycji 5-dniowego kursu specjalistycznego.

Prelegentami, którzy podzielili się wiedzą z uczestnikami kursu byli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: podinsp. Krzysztof Sawicki, podinsp. Jarosław Zientkowski oraz st. asp. Alicja Baranowska z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. W charakterze ekspertów zewnętrznych, w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi, wykłady prowadzili mł. insp. Adam Pęśko - radca Wydziału ds. Handlu Ludźmi Biura Kryminalnego KGP, podkom. Iwona Garbacz-Klaus oraz asp. szt. Ireneusza Rączka z Zespołu do walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach.  

Zagadnienia, które przedstawili prelegenci dotyczyły m.in.: form i metod pracy operacyjnej skutecznych w zwalczaniu przestępstwa handlu ludźmi, struktury grupy i mechanizmów działania sprawców, taktyki prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz sposobów nawiązywania pierwszego kontaktu z ofiarą przestępstwa handlu ludźmi. Ponadto, omówiono współpracę międzynarodową w ramach: umów międzynarodowych, Interpolu, Europolu, Eurojustu oraz krajową - w ramach Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Leszek Koźmiński