Kurs CEPOL za nami - CEPOL - Szkoła Policji w Pile

Kurs CEPOL za nami

Realizowany przez Szkołę Policji w Pile, wraz z Europolem i Interpolem, międzynarodowy kurs „Child sexual exploitation – victim identification” dobiegł końca.

 

 Były to dwa tygodnie intensywnej pracy, podczas której wymiar teoretycznej wiedzy miał tak samo duże znaczenie, jak możliwość ćwiczenia nowych umiejętności. Poświadczeniem udziału w kursie były certyfikaty wręczone ostatniego dnia przez komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beatę Różniak-Krzeszewską i zastępcę komendanta Szkoły ds. dydaktycznych podinsp. Michała Kominowskiego.

 

Szkolenie dotyczyło wykorzystywania seksualnego dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji ofiar przestępstwa. 30 uczestników z ponad 25 krajów członkowskich i stowarzyszonych CEPOL w sposób praktyczny zdobywało biegłość m.in. w zakresie wyszukiwania w cyberprzestrzeni ofiar wykorzystywania seksualnego i ich późniejszej identyfikacji. Pozwoliło to podczas przeprowadzanych czynności ćwiczeniowych ujawnić materiały i czyny przestępcze, o których poinformowano służby policyjne odpowiednich krajów w celu utrwalenia materiału dowodowego i zatrzymania sprawców.

Wysoki poziom zajęć dydaktycznych, cechujących się realizmem pracy śledczej, możliwy był dzięki zaangażowaniu wybitnych ekspertów z Francji, Kanady, Anglii, Australii i Holandii.

 

Amy Davey jest członkiem Sekcji Policji w Toronto ds. Zwalczania Wykorzystywania Dzieci. W obszarze identyfikacji ofiar pracuje od 6 lat. Amy Davey nauczała technik identyfikacji ofiar w całej Kanadzie.

 

Jonas Seider pracuje w Zespole Interpolu ds. przestępczości przeciwko wykorzystywaniu dzieci od 2016 roku, jako funkcjonariusz wywiadu kryminalnego. Do Interpolu trafił z Centrum Cyberprzestępczości Duńskiej Policji Narodowej (NC3), gdzie pracował jako śledczy technologii informacyjnych w biurze operacji międzynarodowych. Wszechstronnie łączy wiedzę techniczną z kryminalistyczną oraz z doświadczeniem z międzynarodowymi operacjami i dochodzeniami.

 

Paul Krawczyk jest oficerem Sekcji Policji w Toronto (Kanada) ds. Zwalczania Wykorzystywania Dzieci. Był pierwszym tajnym oficerem działającym online w Toronto, a jego praca przyczyniła się do powstania wielu międzynarodowych projektów i uratowania setek dzieci.

 

Adèle Desirs - analityk, jest kapitanem francuskiej policji służącym w Queensland Police Services w Australii od marca 2017 roku. Jej praca łączy w sobie analizowanie i kategoryzowanie danych przechwyconych po aresztowaniu podejrzanego, ale także polega na czynnościach wcześniejszych: wychwytywaniu w sieci materiałów mogących wskazywać na wykorzystywanie seksualne dzieci, a w rezultacie identyfikacji ofiary i sprawcy. Wcześniej, przez 5 lat, była funkcjonariuszem wywiadu kryminalnego w zespole Interpolu ds. przestępczości przeciwko wykorzystywaniu dzieci w Lyonie, gdzie była odpowiedzialna za czynności związane z identyfikacją ofiary i administrowaniem międzynarodowej bazy dot. wykorzystywania seksualnego dzieci.

 

James Traynor jest specjalistą policyjnym z 20-letnim stażem w Policji. Od ponad 10 lat specjalizuje się w obszarze wykorzystywania seksualnego dzieci, będąc liderem brytyjskiego zespołu ds. identyfikacji ofiary w Narodowej Agencji ds. Przestępczości w Wielkiej Brytanii. Zespół pracuje na narodowej i międzynarodowej platformie, identyfikując ofiary wykorzystywania seksualnego wśród dzieci ze zdjęć cyfrowych. Swoją wiedzą dzieli się podczas szkoleń, seminariów na terenie całego kraju. Dzięki jego doświadczeniu utworzono stanowisko Oficera ds. Identyfikacji Ofiary w brytyjskiej policji. Jest również pomysłodawcą projektu tworzącego bazę dot. wykorzystywania dzieci. Baza ta ma celu szybsze i sprawniejsze identyfikowanie ofiar seksualnego wykorzystywania. Jest autorem podręcznika i materiałów szkoleniowych wykorzystywanych przez policję w Wielkiej Brytanii, a także absolwentem behawioralnej psychologii sądowej, specjalizującym się w przesłuchiwaniu sprawców przestępstw seksualnych na dzieciach.

 

Silviu-George Crisan jest przedstawicielem Europolu, zajmującym się identyfikacją ofiar, wcześniej zaś był wieloletnim liderem rumuńskiej policji na polu identyfikacji ofiar seksualnego wykorzystania dzieci. Aktualnie odpowiada za strategię zwalczania tego typu przestępstw w całej Europie.

 

Nad całością prawidłowego przebiegu kursu, z ramienia Szkoły Policji w Pile, czuwała jako menadżer przedsięwzięcia kom. Adriana Niemczuk-Gorgoń, wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej, prowadząca zajęcia na kursach podstawowych, specjalistycznych w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej oraz pracy operacyjno-rozpoznawczej, a także na kursie w zakresie taktyki i techniki przesłuchań.

 

Dodać trzeba, że uczestnicy kursu mieli też wyjątkową okazję do nawiązania międzynarodowych kontaktów, a podczas wizyty studyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - do zapoznania się z zakresem działań Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością.

 

 

Leszek Koźmiński