Słów kilka o wynagrodzeniu w Policji

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego pilskiej Szkoły Policji mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach dodatkowych.

Regułą jest, że tematyka tego typu spotkań dotyczy stricte zagadnień związanych z rodzajami i sposobami popełniania przestępstw, metod ich wykrywania oraz prawidłowym tokiem wykonywanych czynności służbowych. Tym razem tematyka zajęć była nietypowa, bowiem dotyczyła zarobków w Policji.  

W dniu 6 lutego w ramach zajęć dodatkowych dla słuchaczy Szkoły Policji w Pile asp. Dariusz Brzeziński poruszył zagadnienia związane z zarobkami w Policji, ich atrakcyjnością na rynku pracy, nadchodzącymi podwyżkami, jak również omówione zostały kwestie związane z możliwościami inwestowania posiadanych zasobów finansowych. Prowadzący przedstawił zasady bezpiecznego inwestowania oraz ryzyko, jakie wiąże się z tego typu działalnością. Omówiono również podstawowe elementy mające wpływ na budżet domowy policjanta, podkreślono wpływ stabilnej sytuacji finansowej funkcjonariusza na jakość wykonywania przez niego czynności służbowych. Zajęcia miały na celu zwrócenie uwagi na finanse oraz świadome zarządzanie swoimi pieniędzmi, co może dodatkowo poprawić sytuację finansową funkcjonariuszy.                                                                                                                

Dariusz Szęfel

Powrót na górę strony