SIRON w naszej jednostce

Podczas ostatnich dwóch tygodni odbywał się w naszej Szkole kurs specjalistyczny z zakresu wykonywania wybranych czynności w obszarze poszukiwań osób zaginionych. To pierwsza tegoroczna edycja a uczestniczyło w niej 19 policjantów z wybranych jednostek w kraju. Na kurs został zaproszony gość specjalny ze Stowarzyszenia Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo – Ratowniczej SIRON z siedzibą w Piaskach - Pan Maciej Burziwoda – współtwórca aplikacji „SIRON, która wdrażana jest wśród funkcjonariuszy zajmujących się tematyką poszukiwań osób zaginionych.

Na początku spotkana omówiono zaginięcia oraz profilaktykę zachowań osób z dysfunkcjami psychicznymi oraz  problematykę związaną z zaginięciami dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowania tych osób w momencie zaginięcia oraz sposoby komunikowania się w momencie ich odnalezienia.

Powołując się na badania Lost Person Behavior Robert J. Koster omówiono statystyczne miejsca odnalezienia osób, przeżywalność i odległości od  IPP (Initial Planning Point) punktu startowego planowania poszukiwań, oczywiście uwzględniając PLS (Point Last  Seen) miejsce ostatniej obecności wskazane przez świadków oraz LKP (Last Known Position) ślady bytności odnalezione w trakcie działań (kurtka, plecak, ślad obuwia itd.) po to, aby planując działania poszukiwawcze w trenie uwzględnić powyższe badania.

W trakcie trwania tych zajęć kursanci mieli za zadanie przygotować profil osoby zaginionej z wybranymi dysfunkcjami psychicznymi w celu szybszego jej odnalezienia.

Kolejną część spotkania Pan Maciej Burziwoda skoncentrował na omówieniu programu SIRON, jego przydatność jak i zastosowanie w działaniach poszukiwawczych. Każdy funkcjonariusz miał możliwość sam zaplanować poszukiwania uwzględniając szybkie trójki, określając obszar poszukiwań jak i też wyznaczając sektory dla poszczególnych trójek.

Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę i zajęcia w terenie leśnym. Spotkanie rozpoczęło się od odprawy i ogłoszenia – w ramach ćwiczeń - alarmu poziomu I – zaginięcie matki z dwójką dzieci w wieku 6 lat i 6 miesięcy. Funkcjonariuszy podzielono w zespoły trzyosobowe, każdy zespół miał możliwość pracować w sztabie dowodzenia, gdzie za pomocą programu SIRON odprawiał pozostałe zespoły do działań, wyznaczał sektory do przeszukania, kontrolował działania, jak również utrzymywał łączność radiową. Po zakończonych poszukiwaniach omówiono błędy popełnione podczas ćwiczeń.

Wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że udział w kursie Pana Macieja Burziwody ze Stowarzyszenia Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo – Ratowniczej SIRON poszerzył ich wiedzę i umiejętności w zakresie poszukiwania osób zaginionych. Unikatowa wiedza ekspercka z pewnością przełoży się na poziom wykonywania zadań służbowych.

 

DZ/MP

Powrót na górę strony