„Interdisciplinary Perspectives on Crime, Criminal Justice and Public Safety”

W dniach 7-9 grudnia 2022 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Pile odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, pt. „Interdisciplinary Perspectives on Crime, Criminal Justice and Public Safety”. Nie zabrakło na niej przedstawicieli naszej Szkoły.

W trakcie konferencji omówiono m.in. wyniki najnowszych badań z zakresu kryminologii, czynności policyjne w aspekcie wyników najnowszych badań kryminalistycznych (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa gospodarcze, cyberprzestępczość, problemy wykrywalności), współczesne nurty w teorii i praktyce resocjalizacyjnej oraz globalne i lokalne konteksty bezpieczeństwa publicznego.

Szkołę Policji w Pile, w imieniu Pani Komendant Szkoły insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej,  reprezentował insp. Ryszard Jakubowski -  Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych. W ramach czynnego udziału w konferencji nadkom. Jolanta Kamińska - Zastępca Kierownika Zakładu Kryminalnego wygłosiła referat pt. „Szkolnictwo specjalistyczne w Policji”. W trakcie swojego wystąpienia przedstawiła założenia formalno–prawne szkolnictwa policyjnego, z uwzględnieniem szkoleń specjalistycznych dla funkcjonariuszy wykonujących czynności dochodzeniowo–śledcze, operacyjno–rozpoznawcze oraz dla specjalistów techniki kryminalistycznej.

 

JK/MP

Powrót na górę strony