Absolwenci kursów specjalistycznych

W miniony piątek (25.11) Szkołę Policji w Pile opuściła grupa ponad 130 absolwentów aż sześciu różnych kursów specjalistycznych.

Były to kilkudniowe formy doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu: współpracy z osobowymi źródłami informacji, nadzoru nad czynnościami procesowymi wykonywanymi przez Policję, udzielania pierwszej pomocy, podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane i zarządzania zasobami ludzkimi.

Najdłużej, blisko 3 miesiące, swoją wiedzę i umiejętności doskonalili słuchacze kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki.

Absolwenci kursu specjalistycznego siedzący w auli akademika Szkoły Policji w Pile, na drugim planie kadra Szkoły.

Świadectwa ukończenia kursów, wraz z gratulacjami i życzeniami sukcesów w służbie, złożyli wszystkim absolwentom, w imieniu Komendanta Szkoły Policji w Pile, kierownicy komórek realizujących poszczególne kursy.

 

WP

  • Absolwenci kursu specjalistycznego siedzący w auli akademika Szkoły Policji w Pile, na drugim planie kadra Szkoły.
  • Absolwenci kursu specjalistycznego siedzący w auli akademika Szkoły Policji w Pile, na drugim planie kadra Szkoły.
  • Kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki składa gratulacje z okazji zakończenia kursu słuchaczowi. W tle siedzą pozostali uczestnicy kursu specjalistycznego.
Powrót na górę strony