XII Seminarium Prawnicze

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Szkole Policji w Pile odbyło się XII Seminarium Prawnicze z cyklu odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych.

Wydarzenie to zostało zrealizowane przez naszą Szkołę przy współudziale Katedry Prawa Publicznego i Teorii Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu. Tegoroczna edycja poświęcona była tematyce związanej ze statusem i uprawnieniami uczestników postępowania dyscyplinarnego.

Zaproszenie do udziału w seminarium przyjęli wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, zajmujący się prawem dyscyplinarnym, w tym zwłaszcza problematyką odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych.

Uroczystego otwarcia i przywitania uczestników seminarium dokonał, w imieniu pani Komendant insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, insp. Ryszard Jakubowski – Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych. W swoim przemówieniu wskazał na istotną rolę dotychczasowych spotkań w tak znamienitym gronie oraz ich wpływie na regulacje prawne w zakresie ich ujednolicania w różnych służbach mundurowych i dostosowywania do współczesnych realiów prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Pierwszego dnia referaty wygłosili m.in.: sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz - Prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Radosław Giętkowski - z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prof. WSG dr Ireneusz Adamczak - z Wydziału Gospodarki i Techniki w Pile Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz - z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Piotr Jóźwiak - z Katedry Prawa Publicznego i Teorii Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu.

Dzień drugi otworzyło wystąpienie nadkom. dr. Pawła Gacka z Komendy Głównej Policji, który omówił wzajemne relacje pomiędzy postępowaniem dyscyplinarnym i postepowaniem administracyjnym. W dalszej części swoje referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Barbara Janusz-Pohl z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, asp. szt. Adam Roszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Robert Kmieciak z Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

Dyskusja uczestników dotycząca poruszonych w ramach seminarium zagadnień zdominowała popołudniowe obrady.

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Ryszard Jakubowski, wręczając certyfikaty uczestnictwa oraz podziękowania za wygłoszenie referatów, wyraził podziękowania za pozytywny i liczny udział przedstawicieli środowiska naukowego i różnych służb, którzy po raz kolejny zdecydowali się przyjechać do pilskiej Szkoły Policji i właśnie tu zabrać głos w tak ważnej kwestii, jaką jest odpowiedzialność dyscyplinarna.

 

WP

Powrót na górę strony