Młodzi „mundurowi” w murach naszej Szkoły

Przez dwa dni, grupa licząca łącznie 60 osób z Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego miała okazję zwiedzić Szkołę Policji w Pile, a także uczestniczyć w zajęciach pokazowych i obserwować realizację zajęć dydaktycznych dla policjantów kursu specjalistycznego.

W ramach swoich zadań statutowych BZDZ prowadzi naukę na poziomie szkoły średniej z uwzględnieniem specyfiki między innymi służby w Policji. W związku z powyższym, uczniom tej szkoły przybliżono specyfikę zawodu Policjanta oraz zapoznano ich z działalnością Szkoły Policji w Pile.

Uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach:

  • Podstawy kryminalistyki – realizowali podkom. Małgorzata Krzyżan oraz podkom. Maciej Galar, młodsi wykładowcy Zakładu Prawa i Kryminalistyki, którzy podczas spotkania wskazali różnice pomiędzy kryminologią a kryminalistyką, omówili ślady daktyloskopijne i biologiczne, a także opowiedzieli o  nowościach w kryminalistyce;
  • Służba w Policji – realizowała podinsp. Adriana Niemczuk Gorgoń, ekspert Wydziału Prezydialnego, która wskazała jakie kursy realizowane są w naszej Szkole oraz omówiła program szkolenia zawodowego podstawowego;
  • Taktyka i techniki interwencji – realizował st. asp. Jacek Cyran, p.o. młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych; na tych zajęciach nasi goście mieli możliwość obserwować zajęcia praktyczne z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane.

Dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie, zarówno budynkiem naszej Szkoły, jak i służbą w Policji. Zapraszamy w nasze szeregi!

 

WP

Powrót na górę strony