Przestępczość pseudokibiców w ramach zajęć fakultatywnych

Od zeszłego roku Szkoła organizuje fakultatywne, popołudniowe wykłady skierowane głównie do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Tym razem, na spotkanie zaprosiliśmy również uczestników kursu specjalistycznego. Wykład pt. „Przestępczość pseudokibiców” przeprowadził podkom. Przemysław Zublewicz – wykładowca Zakładu Kryminalnego.

Największym zagrożeniem dla przeprowadzenia sportowej imprezy masowej są paradoksalnie sami kibice. Oczywiście dotyczy to grupy osób najczęściej zwanej pseudokibicami czy szalikowcami, a problem ten dotyczy głównie rozgrywek piłki nożnej. Dlatego podczas spotkania omówione zostały m.in. środowiska kibiców oraz pseudokibiców piłkarskich na terenie całego kraju, wyjaśniono sposoby zapobiegania, rozpoznawania, a także zwalczania przestępczości pseudokibiców. Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z historią powstania subkultury pseudokibiców, którzy po raz pierwszy w Polsce pojawili się na trybunach stadionów w połowie lat 70 XX wieku, przejmując jednocześnie zasady przyjęte przez subkulturę „gitowców”.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano również materiał filmowy obrazujących możliwości polskiej Policji w walce z tym negatywnym zjawiskiem społecznym. Pomimo rozwoju nowoczesnych technologii, którymi dysponuje Policja, szerokiej współpracy z przedstawicielami Policji innych państw, walka z tym rodzajem przestępczości jest niezwykle trudna. Niewątpliwie, przyczyną tego zjawiska jest tworzenie przez pseudokibiców hermetycznych struktur o charakterze zorganizowanym, którzy oprócz (pseudo)kibicowania zajmują się najczęściej również handlem narkotykami czy rozbojami.

W wykładzie wzięła udział bardzo liczna grupa słuchaczy kursów specjalistycznych oraz szkolenia zawodowego podstawowego. Po zakończonej prezentacji spotkanie było doskonałą okazją do zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

 

ZPiK/WP

  • Prowadzący wykład stoi przodem do słuchaczy zgromadzonych na sali wykładowej, w tle tablica z wyświetloną prezentacją.
  • Prowadzący wykład stoi przodem do słuchaczy zgromadzonych na sali wykładowej, w tle tablica z wyświetloną prezentacją.
  • Prowadzący wykład stoi przodem do słuchaczy zgromadzonych na sali wykładowej.
Powrót na górę strony