Negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Kolejny wykład zaproponowany dla słuchaczy naszej Szkoły w ramach zajęć fakultatywnych poświęcony był negocjacjom w sytuacjach kryzysowych.

Niewątpliwie prawidłowa identyfikacja sytuacji kryzysowych w negocjacjach i skuteczne przeciwdziałanie jest bardzo istotne, gdyż rozstrzyga o sprawności samego procesu negocjacji, a przede wszystkim o jego końcowych efektach. Z tego względu, w trakcie wykładu wyjaśniono pojęcie, czym są negocjacje w sytuacjach kryzysowych, kto je prowadzi, jaka jest rola negocjatora policyjnego oraz jakie wymagania, wymogi formalne powinien spełnić policjant, aby móc uczestniczyć w kursie specjalistycznym dla negocjatorów policyjnych.

W dalszej części spotkania podinsp. Michał Zielonka – zastępca kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych omówił, jak wygląda praca negocjatorów policyjnych i przedstawił przykładowe akcje z ich udziałem.

 

ZPiTI/WP

Powrót na górę strony