Absolwenci kursów specjalistycznych

Dwa ostatnie dni ubiegłego tygodnia (8-9 września) były dla blisko 120 policjantów zwieńczeniem ich pobytu na czterech różnych kursach specjalistycznych.

W czwartek w auli akademika 16 osób otrzymało dokument potwierdzający ukończenie, z wynikiem pozytywnym, kursu dla policjantów służby kryminalnej w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej. W ramach realizacji kursu zajęcia były ukierunkowane na wzbogacenie wiedzy oraz kształcenie umiejętności m.in. z zakresu form pracy operacyjnej, sporządzania i rejestrowania dokumentów, zasad dokonywania sprawdzeń i rejestracji oraz oceny przydatności zebranego materiału operacyjnego pod kątem jego dalszego wykorzystania.

W bieżącym roku pilską Szkołę opuściło już 80 policjantów, którzy otrzymali świadectwo ukończenia wspomnianego kursu.

Po raz pierwszy w 2022 roku Szkoła Policji w Pile gościła 18 uczestników kursu dla rzeczników dyscyplinarnych. To doświadczona kadra funkcjonariuszy, którzy w swoich jednostkach pełnią lub są przewidziani do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Podczas 5 dni ich pobytu na kursie, doskonalili m.in. umiejętności dokonywania kwalifikacji prawnej przewinienia dyscyplinarnego, formułowania zarzutu, przeprowadzania czynności w postępowaniu dowodowym oraz ich udokumentowania, wydawania postanowienia, sporządzenia sprawozdania z przebiegu postępowania dowodowego i opracowania projektu orzeczenia.

Kolejna edycja kursu, który zakończył się w piątek została zaplanowana na grudzień.

Umundurowani funkcjonariusze siedzący na krzesłach podczas zakończenia kursu.

W tym samy dniu świadectwa otrzymali absolwenci kursu z zakresu nadzoru nad czynnościami procesowymi wykonywanymi przez Policję. Celem tego kursu było przygotowanie policjantów do wykonywania zadań związanych z kierowaniem i sprawowaniem nadzoru nad funkcjonariuszami Policji i pracownikami komórki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu prowadzenia postępowania sprawdzającego i postępowania przygotowawczego.

Nieumundurowani funkcjonariusze stojący podczas zakończenia kursu.

Ostatnim, jednak najbardziej licznym (ponad 60 osób) kursem, który zakończył się 9 września był kurs specjalistyczny dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane. W ramach tego najpopularniejszego (ponad 30 edycji w 2022 r.) kursu odbywającego się w Szkole przy pl. Staszica, słuchacze doskonalą swoje umiejętności m.in. w zakresie: stosowania środków przymusu bezpośredniego, taktyki i technik interwencji uwzględniając niestandardowe zachowania osób, współdziałania z innymi służbami podczas interwencji, udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej podczas interwencji, stosowania zasad komunikacji w podejmowaniu interwencji.

Umundurowani funkcjonariusze stojący podczas zakończenia kursu.

Wspomniane zakończenia kursów były również okazją do podsumowania ich przebiegu przez wykładowców realizujących zajęciach. Uczestniczący w nich słuchacze mieli także możliwość wyrażenia swoich opinii. W imieniu Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej, świadectwa ukończenia kursów wręczył Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych insp. Ryszard Jakubowski.

 

 

WP / W. Hałuja

 • Umundurowani funkcjonariusze siedzący na krzesłach podczas zakończenia kursu
 • Umundurowani funkcjonariusze siedzący na krzesłach podczas zakończenia kursu
 • Umundurowany funkcjonariusz przyjmujący gratulacje z okazji zakończenia kursu
 • Umundurowani funkcjonariusze stojący podczas zakończenia kursu
 • Nieumundurowani funkcjonariusze siedzący na krzesłach podczas zakończenia kursu
 • Nieumundurowany funkcjonariusz przyjmujący gratulacje z okazji zakończenia kursu
 • Nieumundurowani funkcjonariusze stojący podczas zakończenia kursu
 • Umundurowani funkcjonariusze stojący podczas zakończenia kursu
 • Umundurowany funkcjonariusz przyjmujący gratulacje z okazji zakończenia kursu
 • Umundurowany funkcjonariusz przyjmujący gratulacje z okazji zakończenia kursu
 • Umundurowani funkcjonariusze stojący podczas zakończenia kursu
 • Emblematy jednostek organizacyjnych Policji na tle budynku głównego Szkoły Policji w Pile
Powrót na górę strony