CEPOL 92/2022 Unmanned Aerial Vehicles (drones) tj. „Bezzałogowe statki powietrzne”

Szkoła Policji w Pile pierwszą umowę współpracy z CEPOL - Agencją UE ds. Szkoleń funkcjonariuszy organów ścigania podpisała w 2014 roku, natomiast faktycznie podjęła współpracę w 2015 roku. W października 2020 roku została podpisana 3 umowa o współpracy z CEPOL na lata 2020-2024. Od tego czasu zrealizowaliśmy 6 kursów.

Cechą charakterystyczną kursów CEPOL jest ich wymiar międzynarodowy. Uczestnikami szkolenia są funkcjonariusze organów ścigania państw członkowskich UE, państw stowarzyszonych i kandydujących. Wykładowcami są również eksperci państw członkowskich z UE jak i poza nią, Europolu, Interpolu, Komisji Europejskiej, Frontexu.

Do chwili obecnej Szkoła Policji w Pile wygrała do realizacji następujące kursy międzynarodowe:

 • CEPOL 82/2017 Informant handling – advanced (Współpraca z informatorami-poziom zaawansowany)
 • CEPOL 21/2017 Child sexual exploitation -  victim identification (Wykorzystywanie seksualne dzieci – identyfikacja ofiar)
 • CEPOL 31/2018 Identification of child victim sexual exploitation (Identyfikacja małoletnich ofiar wykorzystywania seksualnego)
 • CEPOL 100/2018 Unmanned Aerial Vehicles (drones) – threats&opportunities for LE (Bezzałogowe statki powietrzne (drony) – możliwości oraz zagrożenia dla organów ścigania)
 • CEPOL 07/2020 Trafficking in Human Beings – labour exploitation (Handel ludźmi – przymusowa praca)
 • CEPOL 52/2020 International cooperation and information exchange (Międzynarodowa współpraca oraz wymiana informacji)
 • CEPOL 59/2020 Unmanned aerial vehicles (drones) – threats and opportunities for LE
 • CEPOL 7/2021 Trafficking in Human Beings – labour exploitation
 • CEPOL 52/2022 Victim Protection (Ochrona pokrzywdzonego)

Pod koniec zeszłego tygodnia nasza Szkoła zakończyła realizowany kurs CEPOL 92/2022 Unmanned Aerial Vehicles (drones) tj. „Bezzałogowe statki powietrzne”.

Celem szkolenia było pokazanie możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (dronów) przez organy ścigania m.in. do celów egzekwowania prawa, takich jak kontrola graniczna i operacje policyjne. Grupą docelową stanowili funkcjonariusze organów ścigania specjalizujący się w używaniu dronów do celów związanych ze zwalczaniem przestępczości.

Szkolenie miało formę teoretyczno-praktyczną, w trakcie których uczestnicy nabywali wiedzę w poniżej wskazanych obszarach:

 • intensyfikacja  regulacji prawnych oraz problemów proceduralnych związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w pracy organów ścigania,
 • analiza  możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do poszukiwania osób zaginionych, pracy operacyjnej, monitoringu ruchu drogowego
  i ochrony imprez masowych,
 • pogłębienie wiedzy na temat użytkowania bezzałogowych statków powietrznych
  w  pracy dochodzeniowo-śledczej  i operacyjnej,
 • wymiana doświadczeń, posiadanej wiedzy dotyczącej bezzałogowych statków powietrznych w różnych międzynarodowych działaniach organów ścigania,
 • zrozumienie kontekstu legislacyjnego w Unii Europejskiej,
 • sprecyzowanie zagrożenia dot. bezpieczeństwa wynikającego z używania dronów,
 • przedstawienie potencjalnego wpływu technologii na pracę organów ścigania,
 • przedstawienie bezzałogowych statków powietrznych o wadze do 25 kg.

 

WP/M.Pałys

Powrót na górę strony