Szkolenie – skaner 3D

Pod koniec kwietnia w naszej Szkole odbyło się szkolenie z zakresu wykorzystania skanera 3D na miejscu zdarzenia, w którym uczestniczyli technicy kryminalistyki z jednostek terenowych województwa pomorskiego. Szkolenie było współorganizowane przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

W ramach doskonalenia zawodowego uczestnicy szkolenia ćwiczyli umiejętności obrazowania na zasymulowanych miejscach zdarzeń z różnymi rodzajami śladów kryminalistycznych i w różnych warunkach oświetleniowych. Po wykonaniu skanów zadaniem funkcjonariuszy było złożenie poszczególnych obrazów i prezentacja efektów pracy w postaci gotowej wizualizacji miejsca zdarzenia. 

Podczas skanowania laserowego rzeczywiste obiekty na miejscu zdarzenia są badane i próbkowane prawie w całości, celem określenia ich położenia, wielkości, orientacji i formy. Skaner umożliwia bardzo szybką pracę w polu widzenia wynoszącym maksymalnie 360w poziomie i 3200 w pionie. Zebrane dane, trójwymiarowe współrzędne, informacje o intensywności i kolorze zeskanowanych obiektów są poddane dalszej obróbce, analizie i ocenie przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Użycie skanera 3D zastępuje manualne wymiarowanie śladów kryminalistycznych i przedmiotów poprzez automatyzację tego procesu.

Przeprowadzone szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności techników kryminalistyki w zakresie wykonywania czynności techniczno-kryminalistycznych na miejscu zdarzenia. Z pewnością przyczyni się ono do usprawnienia poszczególnych etapów i faz oględzin, skróci czas ich prowadzenia oraz podniesie jakość prowadzonych oględzin.

 

WDŚ BK KGP

 

Powrót na górę strony