Rozpoczęcie kursu specjalistycznego

Zaledwie kilka dni temu kilkudziesięcioro funkcjonariuszy stanęło do egzaminu kończącego blisko trzymiesięczny kurs, a kilka dni później ich miejsce zajęło 85 funkcjonariuszy z większości policyjnych garnizonów, również z Centralnego Biura Śledczego.

W poniedziałek, 11 kwietnia, w auli Szkoły, miała miejsce uroczysta (pierwsza od czasu ogłoszenia pandemii) inauguracja kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w której udział wzięli: Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska wraz ze swoimi zastępcami, kierujący komórkami dydaktycznymi oraz kadra dydaktyczna Szkoły.

Podczas 59 dni szkoleniowych, nowo przybyli policjanci będą wzbogacali wiedzę i umiejętności w zakresie postępowań przygotowawczych, pracy operacyjnej, procesu wykrywczego, wyszkolenia strzeleckiego, zatrzymania niebezpiecznego przestępcy oraz pierwszej pomocy.

 

WP/W. Hałuja

 

Powrót na górę strony