XI Seminarium Prawnicze

Za nami już XI Seminarium Prawnicze poświęcone odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych. W tym roku tematem przewodnim były problemy praktyczne nowelizacji postępowania dyscyplinarnego w Policji z dnia 14 sierpnia 2020 r. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju spotkanie zorganizowano w formie on-line.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia i przywitania wszystkich uczestników przez Panią Komendant Szkoły insp. Beatę Różniak-Krzeszewską. W seminarium, zorganizowanym przez Szkołę Policji w Pile oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, wzięło udział ponad 120 osób, wśród nich przedstawiciele Sądu Najwyższego, środowisk naukowych cywilnych i mundurowych oraz jednostek organizacyjnych Policji - ekspertów, teoretyków i praktyków.

Pierwszy wykład, dotyczący zasad prawdy obiektywnej po nowelizacji ustawy o Policji z 2020 r. wygłosiła Pani dr Beata Baran reprezentująca Zakład Prawa Karnego Wykonawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Poznaniu.

Następnie, kolejno referaty przedstawili:

 • dr Piotr Jóźwiak (Katedra Prawa Karnego, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
  Wydział Zamiejscowy w Poznaniu) Wpływ poglądów jurysprudencji na nowelizację postępowania dyscyplinarnego policjantów.”
 • prof. dr hab. Radosław Giętkowski (Katedra Prawa Administracyjnego,
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański) „Zmiany w ustawie o Policji odnoszące się do kar dyscyplinarnych.”
 • SSN Wiesław Kozielewicz (Sędzia Sądu Najwyższego, Izba Karna) „Przewinienie dyscyplinarne jako czyn ciągły (art. 132e ustawy o Policji) - problemy kwalifikacji.”
 • nadkom. dr Paweł Gacek (Radca Wydziału Spraw Osobowych  Biura Kadr, Szkolenia
  i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji) „Obniżenie policjantowi nagrody rocznej
  w sytuacji popełnienia przez niego przewinienia dyscyplinarnego, stwierdzonego w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym przeprowadzonym na podstawie art. 135fa ustawy o Policji.”
 • prof. WSG dr Ireneusz Adamczak (Wyższa Szkoła Gospodarki, Wydział Gospodarki
  i Techniki w Pile) „Zasada swobodnej oceny dowodów w znowelizowanym postępowaniu dyscyplinarnym w Policji.”
 • prof. dr hab. Barbara Janusz-Pohl (Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa
  i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Relacja czynności wyjaśniających i właściwego postępowania dyscyplinarnego po nowelizacji ustawy o Policji.”
 • dr Olaf Włodkowski (Katedra Prawa i Postępowania Karnego Uniwersytet Zielonogórski) „Status pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji.”
 • podinsp. Andrzej Kamiński (Kierownik Działu Dyscyplinarnego i Kontroli Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie) „Status Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako przełożonego dyscyplinarnego.”
 • szer. pchor. Wiktor Ciachera (Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu) „Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza Policji w kontekście przewinień mniejszej wagi.”

Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w dyskusji, podczas której wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz zmian, które weszły w życie 14 sierpnia 2020 r.

Z wystąpień prelegentów planowane jest wydanie materiałów w formie publikacji.

 

MP/WP

Powrót na górę strony