III Bieg Charytatywny - 2021 - Szkoła Policji w Pile

III Bieg Charytatywny

Szkoła Policji w Szczytnie zorganizowała w tym roku już trzecią edycję Biegu Charytatywnego, z którego dochód w całości trafi na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Nie mogło w nim zabraknąć Szkoły Policji w Pile.

Wczoraj w naszej Szkole zakończyła się koleżeńska zbiórka, którą przeznaczono na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach Policji pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych. Inicjatywa wypłynęła z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Celem zrealizowanego  przedsięwzięcia jest propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej metody rozwoju osobistego, a także integracja środowiska policyjnego.

Bieg miał charakter charytatywny. Opłaty startowe wnoszone były bezpośrednio na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W tym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, odbyła się jego wirtualna edycja. Szkoła Policji w Pile postanowiła dodatkowo przeprowadzić koleżeńską zbiórkę pieniędzy.

Grupa młodych policjantów realizujących szkolenie zawodowe podstawowe, na czele z naczelnikiem Wydziału Prezydialnego, bez wahania wzięła udział w tak szczytnym przedsięwzięciu. Obiekty sportowe naszej Szkoły okazały się idealnym do tego miejscem. Przebiegnięcie dystansu 5 km nie stanowiło dla nich wyzwania, a zadanie wykonano z ogromną satysfakcją i poczuciem spełnienia.

Na szczególną uwagę zasługuje słuchacz szkolenia zawodowego podstawowego, post. Mateusz Kondziołka, który dla potrzebujących, w tempie 5,42 min na kilometr przebiegł dystans maratonu!

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

 

WP/MP