Odprawa służbowa w Zakopanem - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Odprawa służbowa w Zakopanem

W dniach 25-27 października 2021 r. w Zakopanem odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Biura Kryminalnego KGP z naczelnikami wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą KWP/KSP, naczelnikami wydziałów do walki z korupcją KWP/KSP oraz naczelnikami wydziałów ds. odzyskiwania mienia. Nie zabrakło na niej również przedstawicieli naszej Szkoły, która jako jedyna z jednostek szkoleniowych, z uwagi na dotychczasową owocną współpracę, otrzymała zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu.

Do udziału w odprawie zaproszono przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją, tj. Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej i Komisji Nadzoru Finansowego. Szkołę Policji w Pile, w roli prelegentów, reprezentowali: nadkom. Hanna Bigielmajer – starszy wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia, oraz kom. Jarosław Pińkowski – młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki. Była to okazja do przybliżenia uczestnikom odprawy tematyki związanej z realizowanymi przez Szkołę Policji w Pile kursami specjalistycznymi dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, przestępczości korupcyjnej oraz odzyskiwaniem mienia.

Spotkanie miało charakter szkoleniowy. Oprócz oficjalnych wystąpień, było platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, a także stosowania w postępowaniu karnym instytucji zabezpieczenia majątkowego i powiązanej z tym kwestii odzyskiwania mienia.

 

WOSiD/WP