Profilaktyka społeczna - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Profilaktyka społeczna

Policyjni nauczyciele naszej Szkoły nadkom. Hanna Bigielmajer z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia oraz asp. Arkadiusz Wieczorek z Zakładu Prawa i Kryminalistyki, przeprowadzili w październiku cykl prelekcji dla młodzieży zamieszkującej w internacie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Spotkania poświęcone zostały bezpieczeństwu na drodze i szeroko pojętej profilaktyce.

Podczas pogadanek z młodzieżą przedstawione zostały nowe przepisy ruchu drogowego, które weszły w życie 20 maja br., regulujące status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz siłą mięśni. Mowa o hulajnogach elektrycznych, urządzeniach transportu osobistego oraz urządzeniach wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki) - wszystkie zyskały w kodeksie drogowym swoją definicję. Obecne przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wskazują szereg praw i obowiązków, do których będą musieli się stosować zarówno ich użytkownicy, jak i pozostali uczestnicy ruchu drogowego. Należy podkreślić, że hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego mają w znowelizowanych przepisach status pojazdu, a naruszenie zasad poruszania się nimi, polegające na przekroczeniu prędkości lub nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu, stanowi czyn spenalizowany w kodeksie wykroczeń.

Jeszcze do niedawna nie istniały przepisy regulujące poruszanie się, zwłaszcza po chodnikach, różnego rodzaju elektrycznymi „środkami komunikacyjnymi” w sposób tak czytelny jak teraz. Powodowało to, zwłaszcza w odniesieniu do pieszych, sytuacje stwarzające zagrożenie, a w niektórych przypadkach doprowadzające do wypadków, z obrażeniami ciała włącznie. Oczekiwania w zakresie nowych regulacji prawnych były więc olbrzymie, zarówno po stronie pieszych, pozostałych uczestników ruchu drogowego, jak i Policji.

WOSID/WP