Kryptonim EGIDA-21 - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Kryptonim EGIDA-21

W ostatnią niedzielę w Szkole Policji w Pile odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „EGIDA-21”. Zgodnie z Decyzją nr 263 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 września 2021 roku do Szkoły Policji w Pile stawić się miało 20 uczestników, którym Wojskowy Komendant Uzupełnień w Pile nadał przydziały mobilizacyjne. Szkolenia rozpoczynało się o godz. 7:00 i trwało 12 godzin.

Uczestnicy szkolenia, do którego ostatecznie przystąpiło 18 osób, zostali przywitani przez panią Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beatę Różniak-Krzeszewską. Była to doskonała okazja m.in. do zachęcenia uczestników do wstąpienia w szeregi Policji.

Celem szkolenia było jednak przede wszystkim sprawdzenie gotowości objęcia militaryzacją Szkoły Policji w Pile. Był to także czas potrzebny na zapoznanie powołanych osób z planowanymi obowiązkami służbowymi i zadaniami do wykonywania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny.

Zajęcia dydaktyczne, które zorganizowano na potrzeby szkolenia, zostały podzielone na dwie części: wykładową oraz praktyczną. Aktywność grupy przerosła nasze oczekiwania. Wykłady okazały się bardzo dynamiczne a pytań nie było końca. Ćwiczenia polegały na doskonaleniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy (wykonania Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej na manekinie) oraz na nauce budowy broni palnej służbowej. Dodatkowym urozmaiceniem zajęć ćwiczeniowych okazała się przebiegająca rywalizacja pomiędzy uczestnikami w obu wypracowanych wcześniej zakresach tematycznych. Najlepsi zostali nagrodzeni upominkami z logo Szkoły Policji w Pile, które wręczono na zakończenie szkolenia.

 

SOIN/WP