PoKREWne dusze - 2021 - Szkoła Policji w Pile

PoKREWne dusze

W dniu 4 października 2021 roku koordynator honorowego krwiodawstwa wraz z samorządem słuchaczy Szkoły Policji w Pile zorganizowali spontaniczną zbiórkę krwi przy współudziale i na terenie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Akcja ta była dedykowana naszemu koledze - Komendantowi Powiatowemu Policji w Radomsku nadkom. Robertowi Baryle, który uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu i obecnie hospitalizowany jest w szpitalu im. Kopernika w Łodzi. Dzięki grupie wolontariuszy udało się zgromadzić 4,5 litra tego cennego leku.

 

ZPiTI/G. Staszczyk